Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 39.
Tel: (20) 949-2366, (20) 910-4016
Drótposta: mlbe@mlbe.hu
Internet: http://www.mlbe.hu/


BELÉPÉSI NYILATKOZAT

     Alulírott ........................................................................................ (név), büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületbe teljes jogú - ifjúsági - pártoló (a kívánt aláhúzandó!) tagként való felvételem érdekében az egyesület alapszabályát és a kutatókra vonatkozó előírásokat áttanulmányoztam. Azokkal egyetértek és azoknak vonatkozó részeit - tagfelvételem esetén - magamra nézve kötelező hatályúnak ismerem el.

     Kijelentem, hogy a kutatómunkában saját felelőségemre veszek részt, és egy esetleg bekövetkező baleset esetén az egyesülettel szemben sem anyagi, sem erkölcsi kártérítési igénnyel nem lépek fel.

Miskolc, 20....... év ....................................... hó ........... nap.

 


aláírás


Ifjúsági tag esetén a szülő (gyám, eltartó) a fentieket tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul:

 

Szem.ig. sz.: ................................
 

 

 


aláírás

 

Lakcím: ..................................................................................................................................................


Ajánlók:

A nyilatkozattevő tagfelvételét javasoljuk:

 

1. .........................................................................
 

 

Szem.ig. sz.: ................................

 

2. .........................................................................
 

 

Szem.ig. sz.: ................................


- o -

Személyi adatok

Neve: ......................................................................................................................................................

Leánykori neve: .....................................................................................................................................

Szül. helye: ................................................................................. ideje: ................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................................

Lakcíme: ................................................................................................................................................

 

 

Fénykép

 

 

Telefonszáma: ..............................................................................................

Drótposta címe: .........................................................................................

Honlap címe: ..............................................................................................

Szakképzettsége: .........................................................................................

Foglalkozása: ..............................................................................................

Szem.ig. vagy személyi száma: ..................................................................


Az egyesület tölti ki

Tagságának kelte: 20........ év ............................................ hónap ......... nap

Tagi minőség:    teljes jogú  -  ifjúsági  -  pártoló

 


MLBE elnök

Tagsága megszűnt: 20........ év ............................................ hónap ......... nap

Megszűnésének oka:    kilépés    törlés    kizárás    elhalálozás

 


MLBE elnök