Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
3525 Miskolc, Kossuth u. 13
Tel: (70) 733-1929
Drótposta: mlbe@mlbe.hu
Internet: http://www.mlbe.hu/


BELÉPÉSI NYILATKOZAT

     Alulírott ........................................................................................ (név), büntetõjogi felelõségem tudatában kijelentem, hogy a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületbe teljes jogú - ifjúsági - pártoló (a kívánt aláhúzandó!) tagként való felvételem érdekében az egyesület alapszabályát és a kutatókra vonatkozó elõírásokat áttanulmányoztam. Azokkal egyetértek és azoknak vonatkozó részeit - tagfelvételem esetén - magamra nézve kötelezõ hatályúnak ismerem el.

     Kijelentem, hogy a kutatómunkában saját felelõségemre veszek részt, és egy esetleg bekövetkezõ baleset esetén az egyesülettel szemben sem anyagi, sem erkölcsi kártérítési igénnyel nem lépek fel.

Miskolc, 20....... év ....................................... hó ........... nap.


aláírás


Ifjúsági tag esetén a szülõ (gyám, eltartó) a fentieket tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul:

Szem.ig. sz.: ................................


aláírás

Lakcím: ..................................................................................................................................................


Ajánlók:

A nyilatkozattevõ tagfelvételét javasoljuk:

1. .........................................................................

Szem.ig. sz.: ................................

2. .........................................................................

Szem.ig. sz.: ................................


- o -

Személyi adatok

Neve: ......................................................................................................................................................

Leánykori neve: .....................................................................................................................................

Szül. helye: ................................................................................. ideje: ................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................................

Lakcíme: ................................................................................................................................................

Fénykép

Telefonszáma: ..............................................................................................

Drótposta címe: .........................................................................................

Honlap címe: ..............................................................................................

Szakképzettsége: .........................................................................................

Foglalkozása: ..............................................................................................

Szem.ig. vagy személyi száma: ..................................................................


Az egyesület tölti ki

Tagságának kelte: 20........ év ............................................ hónap ......... nap

Tagi minõség:    teljes jogú  -  ifjúsági  -  pártoló


MLBE elnök

Tagsága megszûnt: 20........ év ............................................ hónap ......... nap

Megszûnésének oka:    kilépés    törlés    kizárás    elhalálozás


MLBE elnök