Borbély Sándor:
Balesetelhárítás zsombolykutatásnál

(1952-55 körül)

    Kevés az olyan zsomboly, ahol minden feltárási munka nélkül, közvetlenül és teljes biztonságban le lehet szállni. A legtöbb zsomboly felületén eltömődött a víz és egyebek által odahordott törmeléktől. Ezeket ki kell bontani, és azután lehet megpróbálni a lejutást. A bontás nem megy könnyen, mert egészen apró törmeléktől kezdve mázsás sziklatömböket kell a nyílástól eltávolítani, sőt legtöbbször felfelé görgetni. A kőtörmelék elgörgetése nagy óvatosságot és megfontoltságot igényel. Sohasem szabad a kellő - sőt mondhatnám - túlzott óvatosság nélkül egy-egy sziklatömb görgetéséhez hozzáfogni. A tömbök rendszerint vizesek, sárosak, és könnyen csúsznak, és ha egyszer megcsúszott, kész a baleset. Mindenkor kötéllel, emelő fákkal biztosítsuk a sziklatömb görgetését.

    Sohasem tudhatjuk biztosan, hogy a felületén eltömődött zsombolyokat tulajdonképpen mi takarja. Lehet, hogy becsúszott nagyobb sziklatömbök, lehet, hogy korható fadarabok, esetleg kisebb kövek, törmelék az első réteg, melyre hosszú időn keresztül rárakódott földréteg a környező talajjal teljesen egyenlővé teszi. Ilyenkor a legnagyobb óvatossággal kell a bontáshoz hozzáfogni. Egy meglazított kő, egy elkorhadt fadarab több méter mélységű üreget nyithat föl, s ha valaki vigyázatlan, nem csak több méteres mélységbe eshet, hanem még a meglazult törmelék is rája zuhanhat. Ilyen esetben a mentés rendszerint már hiábavaló.

    Ha az üreg vagy zsomboly nyitott, megtörténhet a leszállás. Leszállás előtt ajánlatos - amennyire lehet - a zsomboly mélységéről meggyőződni. Ugyancsak ajánlatos a zsombolyt megvizsgálni, hogy nincs-e benne gáz. Köztudomású, hogy a metán szerves anyagok lassú bomlásánál keletkezik, hogy a levegőtől el vannak zárva.

    Legjobb égő gyertyával kísérletezni, mert ez mutatja meg legkönnyebben jelenlétét. (Vigyázzunk, hogy esetleges huzat el ne oltsa!) Még gyertyánál is jobb a benzinlámpa (nem a forrasztólámpa!), mert ez a legkisebb gáz jelenlétét is vibrálásával kimutatja. Legnehezebben reagál a leginkább használt karbidlámpa. A metán alattomos, a levegőnél könnyebb, jelenlétét szagló érzékünk nem veszi észre, kábulatot, majd halált okoz.

    A zsombolyba történő leszállás rendszerint kötéllétrával történik. Kötéllétra készülhet egyszerű kenderkötélből fafokokkal, vagy drótkötélből fa, illetőleg alumínium fokokkal. Célszerű és jól bevált a 3 mm vastag drótkötél alumínium fokokkal, mert könnyű és kis helyen elfér. Minden leszállás előtt úgy a kötéllétra, mind a biztosító kötél gondosan megvizsgálandó. Különös gondot kell fordítani a kötéllétra kiakasztására. Sohase ereszkedjünk le biztosító kötél nélkül, és sohase menjünk le még a legkisebb se úgy, hogy a lyuk előtt valaki ne maradjon! A leszállásnál célszerű vassisakot, vagy bő bányászsapkát (fülvédővel) használni, mert a felülről leeső kődarab is igen komoly sérülést okozhat.

    A leszállásoknál - különösen nagyobb mélységeknél - célszerű előre megbeszélt jeleket használni, mert a hang nem mindig jön fel. Pl. Kessler Hubert az almási és a vecsembükki zsombolynál tábori telefonon érintkezett a fentmaradottakkal. Ha a hágcsó nem ér el a kívánt mélységig, a leszállás szakaszosan történik. Valami alkalmas sziklapárkányra ki kell szállni, és megadott jelre a hágcsót kötélen lejjebb eresztik, és fent megerősítik, majd erősítés után tovább folytathatjuk a leereszkedést. Lámpán kívül mindig vigyünk magunkkal egy szál gyertyát, és öngyújtón kívül egy doboz gyufát is. A zseblámpa sohasem biztos! Igen célszerű a gyufát, esetleg a gyertyát is vízhatlan dobozban tartani.

    Egyedül nem szabad lemenni. Kettő, esetleg 3-4 fő az a létszám, akik lemennek. Ha többen vannak, a többiek az előzők feljövetele után mennek le. Ha valaki már lement és várja a következőt, föltétlenül úgy kell behúzódnia, hogy a lejövő által meglazult és lehulló törmelék meg ne sérthesse.

    Zsombolykutatásnál célszerű és nagyon jól bevált a könnyű vízhatlan anyagból készült kezeslábas, ún. overall, de külső öv nélkül, csuklóknál és bokánál leszorítva. Nagyon ne lógjon rajtunk, de viszont ne is feszüljön, és ajánlatos a könyökön, térden vékony bőrrel megfoltozni. Gumicsizma vagy gumitalpú cipő jobb, mint a szöges bakancs, mert jobban tapad a sziklához. Sem túl melegen, sem túl könnyen ne öltözzünk, de gondoljunk arra, hogy nyáron 20-25 fok hőmérsékleti különbség is lehet a külső levegő és a zsomboly hőmérséklete között. A lényeg az, hogy szabadon mozoghassunk.

    Akár zsombolyba való leszállásnál, akár már lent a zsombolyban, új járatok feltárásánál különösen vizsgáljuk meg a felakadt törmeléket. Ezek látszólag biztosan állnak, s elég egy kis hozzáérés, már megindulhat egy lavina. Ilyenkor inkább előre omlasszuk le, mint utólag ránk zúduljon.

    Fentiekkel csak pár gyakorlati dolgot óhajtottam a tagtársak elé bocsátani. Természetesen ezzel a balesetvédelem nincs kimerítve, mert ahány zsomboly, annyiféle meglepetés érhet, tehát nem csak fokozott, hanem túlzott óvatosságot követel tőlünk a zsombolykutatás.

HTML változat: Kovács Attila, 2006.