1. Össze­foglalás - beszámoló 2005-ről

(Kovács Attila)

 

2005-ben az egyesület teljes jogú tagjainak száma 66 volt, ezen felül 3 ifjúsági, 12 pártoló és 8 tiszteletbeli tagot is nyilvántartottunk. A tagjelöltekkel és szimpatizánsokkal együtt 98 fő barlangi leszállásait dokumentáltuk. A nyilvántartás alapján ebben az évben 50 tagunk járt barlangban, összesen 411 leszállás alkalmával, amelyeknek összideje 1477 óra volt. A felkeresett barlangok száma (a külföldieket is beleértve) 64 volt. A pontozásos aktivitási mutató alapján az első három legaktívabb tagunk: Juhász Béla (563), Sűrű Péter (555) valamint dr. Riskó Ágnes (288 ponttal). A barlanglistát szokás szerint a Vizes vezeti 62 leszállással, utána a Szepesi-Láner következik 18-17, majd a Fekete 9 leszállással. Ezek a statisztikai adatok 200 leadott kutatási jelentés alapján készültek.

A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásával az egyesületünk számára rendelt összeg 290.163 Ft volt. Az összeg felhasználásáról törvényes kötelezettségünknek megfelelően a Közhasznúsági Jelentésben számolunk be, amit a honlapunkon teszünk közzé.

 

A létrási ház 2004-ben megoldatlan problémája az egész 2005-ös évünket végigkísérte. Az ügy 2004 elején indult el, a non-profit szálláshelyekre vonatkozó rendelet (173/2003. X. 28.) 2003. év végi megjelenését követően. A létrási ház szálláshelyként való üzemeltetése ettől kezdve (pontosabban a rendeletben megszabott 2004. február 28-i határidőt követően) csak bejelentés és nyilvántartásba vételt követően lehetett volna jogszerű. A BNPI húzta, halogatta a szálláshelyként való bejelentést, bár úgy látszott, hogy a házzal kapcsolatos lehető legtöbb dologtól, tehertől szeretne megszabadulni, és úgy, hogy egyúttal megoldódjon Létráson, a Bükk barlangos centrumában az ide érkező barlangászok elszállásolása is. Ahhoz azonban, hogy a házat mi tartsuk fönn, hogy a szállást üzemeltessük, legalább egy megbízásra vagy egy gondnoki szerződésre lett volna szükség. A bejelentési határidő azonban elmúlt, és bár készült egy szerződéstervezet 2004 februárjában, csak tervezet maradt, előrelépés nem történt. E tervezet fontosabb elemei voltak:

Kutatóbázisként a ház Keleti-szárnyát használhatjuk, cserébe vállaljuk a karbantartást, felújítást. Vállaljuk a hulladék elszállítását, a környék természetvédelmi, tűzvédelmi felügyeletét, valamint a kirándulók ellenőrzését. Fatárolót építhetünk.

A ház Nyugati-szárnyát kulcsosházként üzemeltethetjük (a 173/2003. rendeletnek megfelelően) elsősorban barlangászok, iskolások, természetvédők számára, nem nyereségérdekelt módon.

Egyik fél sem fizet a másiknak a házzal kapcsolatban semmilyen jogcímen. Sem mi a ház használatáért a BNPI-nek, sem a BNPI nekünk a gondnoki feladatok ellátásáért.

2005-ben aztán felgyorsultak az események. Bejárás, házszemlézés Létráson, találkozó a nemzeti park igazgatójával Egerben, szerződésváltozatok cseréje, telefonok oda-vissza, megbeszélések, újabb tárgyalás Egerben a BNPI gazdasági vezetésével, leltározás Létráson. Az év végén a BNPI egyoldalúan aláírt "végső" változatát mi nem írtuk alá, az újabb módosításunk utáni következő "végső" változatot pedig a BNPI nem írta alá, hanem előbb kettéválasztotta egy "együttműködési" és egy "használatbaadási" szerződésre. A legutolsó és végül aláírt szerződésen aztán a 2006. január 1. dátum olvasható.

Sajnos a szerződésváltozatok minden egyes fordulójával romlottak az esélyeink és a lehetőségeink. Az egyik legfontosabb változás, hogy a ház szálláshelyként való használatától a BNPI időközben mereven elzárkózott. Egy májusi szerződésváltozatukból egyszerűen csak kimaradt a szálláshely fogalma, júliusban pedig a nyugati-szárny még "matracszállás", csak a barlangász (keleti) részen tilos a szálláshelykiadás. Végül szeptembertől egyértelműen bekerült a teljes tiltás: "szálláshelyként nem". Ugyancsak meglepő fordulat volt, hogy a házhasználatért fizetnünk kell majd. Az összeg nem magas (évi 50.000 Ft), de elvi jelentőségű, és a BNPI hajthatatlan maradt: a "fizetni vagy nem" kérdése a továbbiakban nem képezhette tárgyalások alapját. A szerződéstörténet további részletezésétől itt eltekintünk. A fennmaradt változatok, a szerződéssel kapcsolatos események leírása, az elektronikus levelezésünk (közte útijelentés, vezetőségi ülés jegyzőkönyve, stb.) az egyesület dokumentációtárában megtekinthetők. Az aláírt szerződés fontosabb elemei:

Együttműködési megállapodás

Ellenőrizzük a Létrás környéki fontosabb helyeken a barlangajtókat, a rongálást, az engedély nélküli túrákat és az egyéb illegális tevékenységet. Nem kifejezetten ezt végezzük, hanem túráink során mellékesen tesszük, de jelentjük.

Tudományos kutatásokban, mentésekben részt veszünk, lehetővé tesszük a ház barlangi mentés háttérbázisaként való használatát.

Évente jelentést teszünk a tevékenységünkről, évente nyílt napot tartunk, szükség szerinti gyakorisággal alapfokú tanfolyamot rendezünk.

A házon apróbb javításokat elvégzünk, nagyobbat csak engedéllyel. Anyagi támogatásra a BNPI-től függetlenül pályázhatunk.

Az BNPI segíti a kutatási tevékenységet, biztosítja hozzá a házat, a nagyobb karbantartási munkákat (ha mi el nem végezzük) elvégzi.

Használatbaadási szerződés

A teljes házat használhatjuk. A kereskedelmi szálláshelyként való üzemeltetés egyértelműen tiltott. A non-profit szálláshelyként való használat nincs megemlítve (sem tiltva, sem megengedve), azonban bármely, szerződésben nem jelölt tevékenység végzése csak engedély kérése esetén lehetséges, egyébként szerződésbontás a következmény. Az épület alhasználatba nem adható.

A ház kutatóbázisként ill. mentőbázisként használható, a mobiltelefon-antennát fenn kell tartani!

Évente belső festést kell végeznünk (fehér színnel), tízévente külső festést (ugyancsak fehér színnel). A szobák berendezése a mi dolgunk.

Szemetest kell készítenünk, fenntartanunk, havonta ürítenünk. Komposzt-árnyékszéket kell fenntartanunk. Készíthetünk nyitott fatárolót az épület mellé.

Rétfelügyeletet, patakfelügyeletet kell biztosítanunk, turistákat tájékoztató szöveget kell elhelyeznünk a pataknál és a forrásnál, a házban házirendet kell kifüggeszteni minden helyiségben.

A házat évente tíz napra díjmentesen biztosítani kell a BNPI használatára.

Az aláírt szerződést a vezetőség tagjai megkapták, elolvasták. Később a tennivalókról, illetve a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásáról közös vezetőségi ülésen egyeztettünk a BNP Igazgatóságot képviselő Ferenczy Gergellyel. (De ez már a 2006. év eseményeihez tartozik.) A szerződések másolatai a Gonda-szobában kifüggesztve találhatók, a létrási házba látogatók számára hozzáférhetők, elolvashatók.

 

Január 15-16-án volt a létrási vendégszoba új kályhájának próbaüzeme. A két nappal azelőtt megvásárolt öntöttvas kályha nagyon jó, hatalmas és szép, és a próbafűtésnél kiderült: megfelelő is, mert bőven ki lehet vele fűteni a szobát. A típusa ETNA, 9 kW-os. Az előzetes tájékozódások során kisebbet ajánlottak, de nem tudták, hogy Létrásra kell. (Különálló, nem hőszigetelt épület, három külső fallal rendelkező szobájába.) Ezért inkább kicsit nagyobb teljesítményűt vettünk. Az ára 96.100 Ft volt.

 

Barlangtúra után január 15-én a Létrási Vizes-barlang IV. bejáratánál a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium diákjaival

 

Január 16-án, vasárnap, 16 órakor egy kis társaság látogatta meg a miskolci Mindszenti temetőben Láner Olivér nyughelyét. "... Halála óta már felnőtt egy nemzedék, akik nevét már csak egy bükki barlangról ismerik. Csendes elmúlása óta már az a kor is az enyészeté lett, amely a sorsát - nagynevű őse miatt - kettétörte. Kettétörte vagy más mederbe terelte, de így egy majdnem orvos lett szerény metróépítő, munkás, majd geodéta, aki a bükki barlangkutatásban elévülhetetlen érdemeket szerzett. 1985. január 17-én hagyta örökre felszínen a kutatótársait, barátait. Hamvait a családi sírhelyben helyezték örök nyugalomra, ahol a mai napig nem került fel a fejfájára a neve ..." írta a meghívólevélben Kovácsné Révész Rita. A temetői program utánra szervezett találkozót a lakásába Gyurkó Péter. Sokan összejöttek, a '80-as évek elejének-közepének fiatalsága is, és a '60-as évek korosztálya is, de az '50-es éveket csak Balogh Tamás képviselte. Sajnos Kucha Gyulának, Rimányi Jenőnek, Molnár Jenőnek senki nem szólt. Kutasék is eljöttek, sőt Pestről Gádoros Miklós is. Rebeka, Bajusz, Su, Bolha, Lénárt, Kováék, Sári, Szabó Jóska, Lord, a Ferenczy család, Miciék, Riskó Ági, Balla Béla, ... csoportkép nem készült, de a fotókon remélem mindenki rajta lesz.

Sikerült levetíteni az 1953-ban készült filmet, a Zsombolykutatók című Magyar Híradó részletet, és sok anekdota elhangzott - és elszállt, mert senki nem jegyezte. Pepitót megbíztuk, hogy keresse meg az ismert halottaink sírjait, mert a temetőben most sem találtuk meg Borbély Sándorét ...

 

Január elején jelentkezett Bata Johanna a Vajdaságból, hogy a Zenta környékén 96,3 MHz-en fogható PM rádió Hobbi magazin című műsora számára riportot készítsen Kovács Attilával a barlangászatról. A riport elektronikus levelezéssel készült el, azaz a levélben feltett kérdésekre levélben visszaküldött válaszokat a szerkesztő-műsorvezető riporter olvasta fel a műsorban. A riport január 28-án hangzott el a rádióban, szövegét a Függelékben közöljük.

 

Az évi rendes közgyűlést február 18-án tartottuk. Bár a tiszteletbeli tagoknak és az elektronikus címmel rendelkező egykori tagoknak is küldtünk meghívót, és néhányan vissza is jeleztek, de közülük csak Várszegi Sándor volt jelen. (Sajnos valamennyi visszajelzés lényege az volt, hogy "köszöni az értesítést, de nem tud részt venni", ennek ellenére a gyakorlatot a jövőben is szeretnénk fenntartani.)

A közgyűlésen nem a szokásos éves beszámoló hangzott el, hanem helyette Kovács Attila olvasott fel a mindenévi évkönyv összeállításához szánt jegyzeteiből pár szóbeli előzetest. A lezáratlan gazdasági ügyek miatt, a hiányos gazdasági és közhasznúsági beszámolókat, valamint a fegyelmi bizottság beszámolóját a közgyűlés nem fogadta el. Elfogadható beszámolót, egy május 30-ig megtartandó rendkívüli közgyűlésen kell tartania majd a vezetőségnek.

Új tagokat vettünk fel: Barati Juditot, aki évek óta az egyik legaktívabb kutatóként tevékenykedik, és Bogsán Ákost, aki korábban megszűnt tagságát kívánta megújítani. Mindkettőjüket teljes jogú tagként tartjuk nyilván ezentúl.

A közgyűlés fő témája a vezetőségválasztás volt, ugyanis a tavalyi - az elsősorban a megoldatlan adminisztrációs problémák miatt - működésképtelen formáció egyhangúlag lemondott. A két elnökjelölt közül szoros küzdelemben Révész Rita került ki győztesen, Juhász Béla az alelnöki posztot foglalhatta el. A megválasztott új vezetőség további tagjai: Oláh Sándor - gazdasági vezető; Molnár Anikó - pénztáros; Kiss László és Lénárt Emese - titkárok; Vadász István, Kovács Zsolt, dr. Gyurkó Péter, Kovács Attila - vezetőségi tagok, valamint legaktívabb tagként Sűrű Péter, legaktívabb ifjúsági tagként pedig Nagy Zsolt. Az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagja File Ferenc elnökletével Szabó Tamás és Bátori Károly.

Gyurkó Péter javasolta, hogy a létrási ház egyik helyiségét nevezzük el Gonda Gyuláról. A javaslatot a közgyűlés elfogadta. (A gyakorlatban a jelenleg általunk "lakott" középső szoba neve lett Gonda-szoba. A név bevezetése lassan halad, a köztudatba kerüléshez hosszabb idő kell. Legjobb lenne az elnevezést a szobában falra és az ajtóra is kívülre kiírni. - a szerk. megj.)

A következő közgyűlést azonban nem sikerült május 30. előtt összehívni. Ugyanis a cégbíróság április végén értesített, hogy jogszerűtlen szavazás miatt nem fogadja el leadott jegyzőkönyvet. Az indoklás szerint nem rendelkeztünk előre arról, hogy titkos vagy nyílt szavazással döntsünk-e a tisztségviselőkről, így ebben az esetben a törvény titkos szavazást ír elő, mi pedig nyíltan szavaztunk. Új közgyűlés összehívását rendelték el. A döntés ellen május 10-ig élhettünk volna fellebbezéssel a debreceni táblabíróságnál jogi képviselőnk útján (ügyvéd és illeték). Bár a cégbíróság tévedett a határozatában, mert az alapszabályunk két helyen is rendelkezik a szavazás módjáról: egyszer általában a testületi szervekre, egyszer pedig kifejezetten a közgyűlésre vonatkozóan. A fellebbezéssel járó herce-hurca és költségek miatt azonban egyszerűbbnek látszott egy újabb közgyűlés megtartása, különösen, hogy a gazdasági és más beszámolók megismétlése miatt egyébként is szükség volt rá.

Időközben a gazdasági helyzetünk is normalizálódni látszott. Eddig ugyanis nagyon rossz volt, már több éve egyre rosszabb. A gond az volt, hogy az egyesület pénze ellenőrizetlenül fogyott, és ismeretlen célokra tűnt el. A barlangos munkák ellenértékeként kapott összegek is, és a különböző pályázatokon elnyert pénzek is néhány hónap leforgása alatt eltűntek. Ismeretlen helyen volt a jubileumi évkönyv nyomtatási költségeire félretett 500eFt is. A pénzek kezelését az eleinte megbízott, majd tényleges gazdasági vezetőként tevékenykedő Böszörményi Péter végezte. 2004-től ő lett az elnök, de a gazdasági ügyek intézését nem adta át az új gazdasági vezetőnek, Oláh Sándornak. A bank értesítéseit megkaptuk postán, és a felvett összegekre rákérdezve mindig kaptunk valami elfogadható magyarázatot Böszitől, azonban a dolog egyre gyanúsabb lett. Gond volt az is, hogy a bankszámla kizárólagos kezelési joga is nála maradt. Az átadás/átvétel időpontja egyre tolódott, személyesen is egyre kevesebbet láttuk. Időhiányra panaszkodott: hallottuk, hogy három állása is van, mentőzik, rengeteg ügyeletet vállal. Telefonon, elektronikus levélben sem sikerült elérni. A könyvelés helyzetéről sem tudtunk, csak sejtettük, hogy katasztrofális lehet. A hiányzó éves mérlegek miatt gazdasági tervezésre sem volt módunk, pályázatokról csúsztunk le. Egyesületi célokra sem tudtunk pénzt felvenni a bankszámláról, ami folyamatosan fogyott, lassan nem is volt már miből felvenni.

Március végén Böszörményi Péter bejelentette, hogy a pénzeket ő költötte el saját céljaira, saját adósságainak fedezésére, azonban egy közeljövőben felveendő jelzálogkölcsönből meg tudja adni a jubileumi évkönyvre félretett pénzt. (Ez, pontosabban 800eFt átadása április végén meg is történt, sőt a nyomtatáshoz szükséges további 250eFt-ot is tudtuk volna az SZJA 1%-okból fedezni, azonban a könyvvel mégsem sikerült 2005-ben megjelenni.) Rövidesen megkaptuk a "könyvelést" (főkönyv, bizonylatok, számlák), de amint sejtettük: siralmas állapotban. Oláh Sándor azonnal hozzá is kezdett a számlák átnézéséhez és a főkönyv rendbetételéhez, de a sok rosszul kitöltött bizonylat és a befogadhatatlan számlák miatt lassan haladt. Egyidejűleg a File Ferenc vezette ellenőrző bizottság is vizsgálatba kezdett. A következő (rendkívüli) közgyűlés idejének kitűzésével megvártuk a vizsgálat eredményét. Az időpont június 17-e lett, és a téma (a cégbíróság jogszerűtlenségi kifogása miatt) elsősorban a vezetőségválasztás megismétlése volt. Egyidejűleg terveztük az alapszabályunk megváltoztatását (azaz kijavítását) is úgy, hogy ne fordulhasson elő ismét az idei eset, illetve volt még néhány korábbi, a tisztségviselőkre vonatkozó, leginkább csak szövegezésbeli hiányosság, azonban később úgy döntöttünk, hogy az alapszabály változtatással kapcsolatos javaslatokat és a szavazást halasszuk későbbre, nehogy egy ezzel kapcsolatos esetleges újabb szabálytalanság miatt a cégbíróság ismét "visszadobja" a jegyzőkönyvet.

A rendkívüli közgyűlést tehát június 17-én rendben megtartottuk, a vezetőséget (ismét, most már a cégbíróságnak is megfelelően szavazva) megválasztottuk. Meghallgattuk és elfogadtuk a szomorú tényeket közlő gazdasági beszámolót és meghallgattuk az ellenőrző bizottság még szomorúbb jelentését, melynek végén a bizottság javasolta Böszörményi Péter felelőségre vonását, és az egyesületből való kizárását.

 

Az egyesület vezetőségének február 25-i ülésén született döntés szerint a Láner Kupához tárgyjutalom is járjon. A tárgy célszerűen valamilyen túra- vagy barlangász-felszerelés legyen, esetleg egy túrafelszerelés-boltban beváltható utalvány.

 

Március végén az egri Taskó Dani közvetítésével belga barlangászok érkeztek Magyarországra. A Bükkbe 27-29-én jöttek. A társaság barlangi mentőkből és barlangi oktatókból állt, vezetésünkkel István-lápán, a Szepesiben és a Speiziben, valamint a Tuskósban és a Cubákosban is jártak. A túravezetésben a csoportból részt vett Bátori Károly, Oláh Sándor, Sűrű Péter, Juhász Béla, az egriek közül pedig Szabó Gergely és Pesti Balázs. A belga csapat neve Grotters, és Joris De Bruyn szervezte nekik az utat. Nagyon élvezték az ittlétet, cserébe Belgiumba, vagy a francia Doubs vidékre terveznek valami hasonlót számunkra. Ha lesz kedvünk egyszer Belgiumba túrázni, szívesen látnak.

Július végén (23-28.) egy másik belga társaság érkezett Joris De Bruyn vezetésével Létrásra. Ők Sűrű Péterrel a Szepesiben jártak. Július 28-án mentek el, mindennel meg voltak elégedve (a hellyel is és a barlangokkal is), csak a túravezetést egy kicsit gyorsnak találták. (Szifon mindent meg akart nekik mutatni a Szepiben pár óra alatt.) Jönnek máskor is ...

Egy harmadik belga csapat is jelentkezett barlangtúrára július elejére (5-7.), de kiderült, ők csak egy alkalmi "extrém-túrázó" társaság, barlangi gyakorlat nélkül. Bart Eykmans szervezte ezt a túrát, és nem kínáltunk nekik semmilyen barlangos programot. Végül a Baradlában jártak, saját szervezésben.

 

"Elkelt a Tudomány és Technika Háza" tudósított április 8-án az Északmagyarország. Az új tulajdonosok a Miskolci Egyetem és a Pest Megyei és az Északmagyarországi Gyáriparosok Szövetsége lett. A volt tulajdonos, az MTESZ, továbbra is az épületben maradt, ezért a "helyünk" (heti csoportgyűléseink helye) fennmaradt, de a jelenlétünk feltételei biztosan változni fognak a jövőben, mint ahogy a ház neve is megváltozott: Tudomány és Gazdaság Háza. Az elnevezés is sejtteti, hogy a működés alapja a jövőben a "tudomány és technika" helyett inkább a "gazdaság" lesz, azaz ingyenes létünk megkérdőjeleződik.

 

A május 7-8-án megrendezett Hágó Kupán indult csapatunk (Juhász Béla, Molnár Anikó, Sűrű Péter) sérülés miatt kénytelen volt feladni a versenyt.

 

Az Ökoszolgálat Alapítvány szentendrei és budapesti helyszínnel, civil szervezetek részére pályázatírási tréningsorozatot szervezett, ahol a résztvevők megismerhették a hazai és az Európai Uniós pályázatírási technikákat. Az összesen 3x3 napos tréningen (melynek napi részvételi költsége a teljes ellátást és a szállást is magába foglalva 1000 Ft volt) Oláh Sándor vett részt. A tréning egyszerű vizsgával zárult, amelyen valós pályázatokat kellett értékelni, s az értékelés után mondták meg, hogy az illető pályázat egykor nyert-e vagy nem. A tréningen való részvételt igazoló dokumentumot ezideig nem kaptunk.

 

Egy májusi riportot követően A sport fegyelemre tanít címmel jelent meg a Képmás magazin júliusi számában egy cikk (a búvárkodás és a sárkányrepülés mellett) a barlangászatról. A szerző (és riporter) Szabó Virág volt, a barlangos rész riportalanyai Kiss László, Kovács Attila és Nagy Zsolt. A cikk szövegét a Függelékben közöljük, az újság http://www.kepmas.hu/ című honlapjának archívumában azonban még ma (2007 januárjában) is csak a 2005 májusa előtti számok olvashatók.

 

A hatvani Bajza József gimnázium néhány (alkalmanként más-más) tanulóját már évek óta szervezi Szabó Éva tanárnőjük létrási barlangos kirándulásra. A gyerekek már több alkalommal dolgozni is jöttek volna, besegíteni valamelyik bontásunkba, de a munka valami miatt eddig mindig meghiúsult. Így volt ez júliusban is, amikor a tavaly novemberre (Várszegi Sándor által precízen meg)tervezett, de elmaradt kis-fennsíki bejáró túrán vezette végig Kovács Attila a társaságot, a másnapi Csirke-bontást azonban elmosta az eső. A szeptemberre eltolt bontó-parti aztán betegség és más elfoglaltság miatt ismét elmaradt.

 

A július 4-17. között két egyhetes turnusban megtartott szokásos gyerektábor előtti hétvégén nagytakarítást tartottunk a létrási házban és a ház körül. Az elvégzett munkát a következők voltak:

Kaszálás: a rét és a ház környéke, a pajta előtt és az emlékmű körül.

Szemét és karbidmész leszállítása.

Vendégszoba és a saját rész kitakarítása, szennyes elmosása.

A tetőn a törött kupa cseréje és az észrevehető törött cserepek cseréje.

Az összes kübli kiürítése.

Résztvevők: Kiss László, Juhász Béla, Sűrű Péter, Molnár Anikó, Román Péter, Kovács Mátyás, Mogyorósi József, Gergely Gábor, File Ferenc, Vadász István, Suga Norbert, Nagy Zsolt.

 

Augusztus. Nem kaptuk meg (nem érkezett meg a számlánkra) a Karszt és Barlang Alapítványnál a nyári táborra megpályázott 30.000 Ft-ot. Később kiderült: megérkezett csak jóval később, mi pedig - már bőven túl a táboron - nem vettük észre. Emiatt azonban az összeg felhasználásáról szóló beszámolót sem készítettük el, illetve nem küldtük el. Az alapítvány pedig beindította az ilyenkor szokásos "büntető eljárást" ... De ez már a 2006-os év története.

 

Augusztus közepén Demus Gábor, a Helloinfo internetes magazin újságírója, egy Kovács Attilával folytatott hosszabb és mélyreható riportot követően, Bükki barlangolás címmel kétrészes cikket jelentetett meg az újságban. A cikk végül inkább csak általánosságban (bár elég átfogóan) szól a barlangkutatásról és a bükki barlangokról, de a végén szó esik az egyesületről is, és röviden méltatja a tevékenységünket is. Az illusztrációként felhasznált fotók Kovács Attila munkái. Az Internet gyorsan változó világában a cikknek ma (2007 januárjában) már csak egy része található meg a világhálón, de lementett változata az egyesület archívumában hozzáférhető.

 

Augusztus végén a BNPI (Ferenczy Gergely) néhány egyesületi tagot (Bátori Károly, Sűrű Péter, Vadász István) is meghívott arra a megbeszélésre, amelyen a BNPI által megkért és megkapott hasznosítási engedéllyel rendelkező barlangok használata, üzemeltetése volt a téma. Érdekes, hogy a kiadott hasznosítási engedélyekről - bár érintettek vagyunk - most nem kaptunk értesítést a minisztériumból (ugyanis a Lilla-engedélyről korábban kaptunk). A megbeszélésen nem sok konkrét információ hangzott el, inkább csak általánosságokról, és tétova tervekről esett szó, lényegében a következőkről: ha a BNPI szervez túrákat, akkor "riasztja" valamelyik szóba jöhető embert. De leginkább "odaadja" a szervezés jogát. A túravezető szervez, majd a részvételi díjakból meghatározott részt ad a BNPI-nek. A jelenlevő tagjaink közül túravezetést csak Bátori Károly vállalt.

 

2005. szeptember 3. és 2006. január 15. közötti időszakban túravezetői tanfolyamot tartottunk. Ilyen szintű tanfolyamunk egyesületi szervezésben még sohasem volt. Kicsit gyakorlatlanok voltunk a szervezésben, de szerencsére Polacsek Zsolttól bőséges anyagot kaptunk a tematika összeállításához, valamint többször megbeszéltük az általuk közelmúltban rendezett tanfolyamuk tapasztalatait. Börcsök Péter ugyancsak támogatta a tanfolyamunk megrendezését, sok segítséget kaptunk tőle is. A túravezetői tanfolyam 200 órás (jogszabályban meghatározott időtartamú) volt, 60% elmélet, 40% gyakorlat felosztásban. Az oktatások időpontja minden héten péntek délutánonként volt 4 órás, szombaton és vasárnap pedig 8-8 órás további elméleti vagy gyakorlati foglalkozásokkal. Általában a péntek és szombat elméleti oktatással telt el, a vasárnap pedig gyakorlattal, de volt 4 hétvége, amikor csak elmélet, és volt 3 hétvége, amikor pedig csak gyakorlat volt (pl. Alsó-hegyen). A tanfolyam díját egységesen 20.000 Ft-ban határoztuk meg, azonban később a mentőegyesület (BMÉE) tagjainak a mentőalapítványtól (BÉMA) kapott 500.000 Ft támogatás miatt fizetni nem kellett, illetve a már beszedett összegeket visszafizettük. A díj befizetése egyébként a vizsgán való részvétel feltétele volt. A tanfolyami helyszínekre való utazások költségeit és étkezési költséget nem térítettünk.

A tanfolyamra bárki nagykorú személy jelentkezhetett, egyesületi tagok és külsők is, és nem volt követelmény egy előzetes barlangos tanfolyam sikeres elvégzése sem. A vizsgára bocsátás feltétele továbbá bármely szakiskolai végzettség, és a legalább kétéves igazolt barlangjárási gyakorlat volt. (Mindezekről a 13/1998. (V. 6.) KTM r. rendelkezik.) A tanfolyam időbeosztását (a tematikát és az elméleti és a gyakorlati foglakozások időpontját) az egyesület honlapján is elérhetővé tettük az érdeklődők számára.

A záróvizsga elméleti része a tervezettnél később, 2006. március 18-án, a gyakorlati része március 31-én lett megtartva. Az eredményekről a 2006. évről szóló jelentésben számolunk majd be.

 

Szeptember 24-én a Lakatos Kupán vettünk részt. Igaz, kevés egyesületi tag képviseltette magát. Így aztán lemaradtak arról a nemes feladatról, hogy Juhász Bélával és Sűrű Péterrel igyanak a kupából, ami egy évig az egyesület tulajdona, és amihez Vadász István, mint a csapat harmadik embere hozzájárult. Juhász Béla és Sűrű Péter még péntek délután kiment, hogy szétnézzen Alsó-hegyen. Lénárt Emese a 18.30-as vonattal csatlakozott hozzájuk, de mivel még 23.00-kor sem volt senki rajtuk kívül a Vecsem-forrásnál, Kosztolányi Katától érdeklődtek telefonon, hogy jó időben és jó helyen vannak-e. Kata néhány egyesületi taggal (Hegedűs Norbert, Molnár Anikó, Vadász István, Gedeon Boglárka) már a Jucusban volt, de Hegedűs Norbert és Molnár Anikó hajnalban hazament, így csak hatan tisztelték meg a verseny napját azzal, hogy ott voltak. Egy MLBE-csapat 1995-ben nyert először a Lakatos Kupán. (A BEAC-cal közös csapat tagjai Veres Imre, Burdiga Zsolt és Szikszai "Ewing" Gábor voltak.) 1997-ben a Gubaccsal holtversenyben lettünk első helyezettek (a csapattagok ekkor: Veres Imre, Kertész Gábor, Furdi Péter), most azonban csak a miénk lett a kupa. A versenyen jelenlevő társaság megoszlott: volt, aki örült, de volt, aki megtagadta magától a nyertes kupából való hörpintést a győztesek egészségére.

 

Ugyanezen a hétvégén volt - előzetes megbeszélés alapján - egy lengyelországi barlangos túra a Lengyel-Tátrában. A szállást Wojtek Gozdz foglalta Kiry-ben. A barlangos túra a Koscieliskói-völgyből könnyen megközelíthető (értsd: zergeutakon kell menni, pár méteres sziklafalakon mászni és "közvetlenül" a völgytalp fölött van - kb. 350m-el) Zimnában volt. Másnap a rövidnek szánt felszíni túra (Sas-út - Orla Perc) helyett - a felvonónál tolongó tömeg miatt - a résztvevők (Barati Judit, Bogsán Ákos és Gyúró Lehel.) gyalogosan megmászták a Gáspár-csúcsot (a Kasprowy Wierch-t).

 

Október végén volt egy sikertelen Mamet-túránk Horvátországban. A balszerencse-sorozat azzal kezdődött, hogy nem sikerült megtalálni a barlangot. Végül meglett, de akkor kiderült, hogy nem 8-as, hanem 10-es alapcsavar van beépítve a sziklafalba, amihez nem volt nálunk nittfül ...

 

November 5-én a Diósgyőr Rádió megkeresésére Kovács Attila vállalkozott egy élő műsorban kötetlen beszélgetésre a barlangászatról. A zenés betétekkel és reklámmal váltogatott műsor a honlapunkról letöltött "Kik vagyunk ..." szöveg alapján ment le, legalábbis ebből kiragadott elemekre kérdezett rá a riporter (Elinor), de sokszor több volt a kérdés, mint amire válaszolni lehetett volna a két zenei/reklám betét között. A műsor összességében kb. másfél órásra sikeredett, de sajnálatunkra hangfelvétel nem készült róla.

 

November 25-én az egyetemi TDK konferencián Sűrű Péter a környezetvédelem, földrajz, hidrogeológia szekcióban harmadik helyezést ért el dolgozatával. Munkájának írásbeli része maximális pontszámú volt, azonban olyan lámpaláza volt, hogy alig tudott megszólalni, az előadása ezért az utolsó lett. Az így elért harmadik helyezés a kategóriájában azonban még mindig elég volt az országos konferenciára.

 

Valamikor november végén az addig használt szerver leállása miatt megszűnt az egyesület levelezési listája, ami az utóbbi évek legfontosabb kapcsolattartó fóruma volt. A lehetőséget, a helyet, a levelezési listát Szabó László (a. Colos) biztosította eddig, de az általa bérelt szerver rosszindulatú hálózati támadások miatt leállt, megszűnt, ezért a domain-nevet is megszüntette. Szerencsére kb. három hét szünet után, a Vid Gábor által üzemeltetett, más barlangos csoportok által is használt szerveren kaptunk helyet a listánknak, amely ezentúl az mlbe@list.barlangkutato.hu címen érhető el.

 

A 2004 végén megnyert, civil szervezetek részére pályázható egy éves ingyenes ADSL Internetes kapcsolatot elvileg január elsejétől vehettük volna igénybe, azonban az Internet-szolgáltató Matáv (később T-online) bizonytalan (a lillafüredi ADSL-lehetőségekről szóló) információi miatt a pályázat megvalósítását részünkre leállították. Márciusban viszont a Matáv meglepetésszerűen kiépítette Lillafüreden az ADSL szolgáltatást, ezzel megnyújtotta az eddig csak a diósgyőri központ körüli 7 km-es elérhetőségi kört, és (nem kevés utánajárást követően mégis) lehetővé vált az elnyert szolgáltatás igénybevétele. Az ingyenes egy év decemberben járt le, azonban az ADSL kapcsolat komplikáció­mentes továbbvitele a T-online-nál (a még a Matáv által) ígért, civil szervezeteknek szóló, kedvez­ményes szolgál­tatásba ugyancsak nem sikerült, és megint csak a következő évre nyúlt át.