Borito
Szepesi-barlang
 

Nehézipari Műszaki Egyetem
Miskolc
MEAFC

A

Marcel Loubens

Barlangkutató Csoport

Évkönyve

1978.

Készítette:
Lénárt László


Elektronikus változat: Kovács Attila, Timkó Attila - 2000-2001.

A szöveget gépelte:Tóth Zoltánné
A rajzokat készítette:Bujtás Lászlóné
A képeket nagyította:Lénárt László, Somodi László (fekete-fehér), OFOTÉRT (színes)
Az Évkönyvet összerakta: Lénárt László, Majoros Zsuzsanna, Kiss Attila, Gyurkó Péter

Kapták:


TARTALOMJEGYZÉK


Mellékletjegyzék

  1. Lustavölgyi-zsomboly (alaprajz, hosszmetszet) M=1:100
  2. Vesszősoldali-zsomboly vázlata (alaprajz, hosszmetszet, keresztszelvények) M=1:100
  3. Lilla (Romvár)-barlang (alaprajz, kersztszelvények) M=1:100
  4. István-oldali üregek (alaprajz, hosszmetszet) M=1:100
  5. Létrási-Vizes-barlang új részei és a Tó környéke (alaprajzi térkép és vázlat) M=1:250
  6. Rádiófrekvenciás mérések a Létrási út É-i oldalán M=1:2500
  7. A Létrási-Vizes-barlangban 2 helyen mért hőmérsékleti adatok
  8. Barlangi agyagok DTA felvételei
  9. Ca-változatok DTA felvételei
  10. A Karszt- és Barlangkutatók I. Országos Tudományos Diákköri Találkozójának meghívója

Az Évkönyvünk 6 színes és 27 fekete-fehér fényképet tartalmaz.


1. Az 1978-as munkatervünk és a végzett munkánk összevetése

A Marcel Loubens Barlangkutató Csoport az 1978-as évet is az MKBT-nek megküldött munkatervében leírtaknak megfelelően dolgozta végig.

A megadott működési területeken belül a gyakorlati kutatási munkák, a továbbképzés, a tudományos kutatómunka, a csoport-kapcsolatok a munkaterv szerint alakultak. A rendezvényeken belül a nyári tábor nem volt eléggé sikeres és publikációk készítése terén sem sikerült minden.

Összességében munkatervünket nagyrészt (kb. 85-90 %-ban) sikerrel teljesítettük.


2. Tevékenységünk számokban

Csoportunk tagjai 1978-ban összesen 51 kisebb-nagyobb barlangban jártak. Ezek megoszlása: Bükk (19), Északborsodi Karszt (3), Pilis (2), Mecsek (1), Csehszlovákia (14), Románia (8), Lengyelország (5).

A barlangok jelentős részét csak bejártuk, de igen sok esetben fotóztunk, bontottunk, térképeztünk, csepegés- és hőmérsékletmérést végeztünk, denevéreket számoltunk, búvármerülés előkészítésében segédkeztünk, ill. mentettünk azokban.

Külszíni tevékenységünk terepi bejárásból, bontásból, sziklamászó gyakorlatokból, ácsolásból, kis üregek felméréséből, rádiókipmérésekből, külszíni ügyelet adásából tevődött össze.

Csoportunk tagjainak munkavégzését a leadott kutatási jelentések rögzítik. A kutatási jelentésekből nyerhető adatok alapján állítottuk össze a következő körülbelüli rangsort. Ez természetesen csak tájékoztató jellegű, hiszen igen sok munkafajtát nem vesz figyelembe (tábor részére való főzés stb.).

Csoportunk tagjai és vendégei 1978-ban 4332,5 munkaórát dokumentáltak. Ebből 3372,5 órát barlangban, 960 órát pedig külszínen teljesítettek.

Csoportunk munkavégzése a 150 db beadott kutatási jelentés alapján

1.2.3.4.5.
Vigyó János (+)8362,5/48301/3761,5/11
Mélypataki Zoltán (+)15308,5/40254,5/2954/11
Lénárt László26308/47208,5/2799,5/20
Majoros Zsuzsanna14248,5/38106/19142,5/19
Kasza István (+)3221,5/25175/1846,5/7
Máriássi Ferenc (+)8189/25155,5/2033,5/5
Fehérvári Béla6182/30127,5/1854,5/12
Somodi László (+)2160,5/16146,5/1414/2
Répási Lajos1149/17112/937/8
Szabó József (+)1141,5/17118,5/1323/4
Hevesi Béla1136,5/2092/1244,5/8
Gyurkó Péter7125/1677,5/947,5/7
Trajter Tamás (+)-81,5/963,5/718/2
Csorba János381,5/862/619,5/2
Gonda Gyula570,5/965,5/85/1
Vincze Ferenc163/1321,5/341,5/10
Tóth Zoltán158,5/1048,5/710/3
Tapasztó Sarolta156/1048/88/2
Szabó Károly (+)346/412/134/3
Szeremley Szabolcs-42,5/342,5/3-
Gyöngyi László-38/438/4-
Sallai Mátyás-30/430/4-
Kiss Attila119/29,5/19,5/1
Erdei Péter-18/29,5/18,5/1
Fáy Márton-15/211/14/1
Láner Olivér-14/314/3-
Farkas Miklós-10/210/2-
Szabó Károlyné-9/1-9/1
Dienes Endre-9/19/1-
Virág Ágnes (Ajznerné)-8/18/1-
Gyurkó Péterné-7/1-7/1
Vincze Ferencné-7/1-7/1
Tokár Ferenc-7/17/1-
 
Próbaidősök:
Bettes Éva-44/635/59/1
Leskó Péter-43/538/45/1
Juhász Aranka-40/440/4-
Káveczki Tamás-32,5/527,5/45/1
Gondáné Tass Éva-24,5/424,5/4-
 
Vendégek:10926/117824,5/106102/11
ebből Várszegi Sándor10118/15103/1315/2
 
Összesen:1174332,5/5713372,5/414960/157

Az oszlopok magyarázata:

Csoportunkat ez évben két kellemetlen anyagi meglepetés érte. Egyrészt a VITUKI bejelentette, hogy a csepegésmérési adatainkra nem tart igényt a továbbiakban (-20.000,- Ft), másrészt a MEAFC is megvonta tőlünk az addig sem túl jelentős támogatását (-3.000,- Ft).

Így aztán az 1977-es évről maradt összegből kellett élnünk. Ez évben egyetlen bevételünk az Idegenforgalmi Hivatalnak végzett munkából származott (+ 5.000,- Ft). Ezt a tokaji Tisza-híd traverzei alatt haladó vízvezeték megjavításáért kaptuk. (A munkában Vincze F., Hevesi B., Máriássi F., Vigyó T. és Lénárt L. vett részt.)

Szűkös anyagi lehetőségeink miatt ez évben jelentősebb vásárlásaink nem voltak. Kiadásaink zömét a tábori költségek, a barlangnapi túra, külföldi utak támogatása, a Karszt- és Barlangkutatók I. Országos TDK Találkozójának támogatása és felszerelések vásárlása jelentette mintegy 12.000,- Ft nagyságrendben.


3. Csoportunk feltáró és állagmegóvó tevékenysége

Csoportunk eredményes feltáró tevékenységet a következő barlangokban folytatott:

A Lustavölgyi-zsomboly alján egy alkalommal bontottunk. Ekkor kb. 5 m-t jutottunk előre, ugyanis kb. egy méter törmelék átbontása után kis, levegős terembe jutottunk. A munkát folytatni fogjuk, mihelyt a barlangra kutatási engedélyt kapunk.

A Lilla (Romvár)-barlangot október-november hónapokban sikerült feltárni a Kis-fennsíkon. Hossza kb. 150 m. Főleg a csoportunkból év végén kivált kutatótársaink dolgoztak benne, így a barlangra csoportunk semmiféle igénnyel nem lép fel.

A Létrási-Vizes-barlang ez évi új járatát a debreceni búvárok sikeres szifonúszása tárta fel. A Tavi-ág szifonján átjutva kb. 80 m-nyi új szakaszról tudunk. A már régen keresett szifonkerülő járat kibontása az új rész ismeretében újult erővel folyik.

Mindhárom feltárásról mellékeltük az elkészített geodéziai térképeket.

Eddig eredménytelen bontási tevékenységet a Létrási-Vizes-barlangban (Tó környékén), a Kismogyorósban (a barlang végén), a Cubákosban (a barlang végén) és a Bíbor-barlangban (a végén) folytattunk. A külszíni bontásaink közül a Speizi-réten lévő Szépek-barlangja és a Kisfennsíki "3 béka-zsomboly" munkálatai a legelőrehaladottabbak. A Szárdóka-oldalon 2 bontás folyt a Savósi-völgy felső részén. A Nagykőmázsánál, a Mexikói-kőbányában, Upponyban és a Kisfennsíkon 1-1 helyen volt bontás. (Maxi-lyuka vagy Kiagyagol-lyuk). Ezek közül a barlangok bontásait, valamint a külszíniek közül a Szépek-barlangját és a Kiagyagol-lyukat kívánjuk folytatni.

Állagmegóvó tevékenységünk közül a Cubákos ácsolatának teljes felújításáról érdemes megemlékeznünk. Az elkészített ácsolat ismét jó néhány évig lehetővé teszi a barlangba való veszélytelen bejutást.


4. Térképezési tevékenységünk

A Kecskelyukról előkerült egy régi térkép. Adatait ellenőriztük és geológiai, genetikai jellemzőkkel egészítettük ki. A térképet az MKBT áprilisi meghívófüzetében közöltük.

A Lustavölgyi-zsombolyt áprilisban térképeztük fel. (A legalsó terem új feltárás!) A hosszmetszetet, az alaprajzot és a jegyzőkönyv számadatait a mellékelt M=1:100-as léptékű térképünk mutatja be. A barlang mélysége 33 m.

A Vesszősoldali-zsomboly térképvázlatát készítettük el következőként. A mélysége 12 m. Alaprajzát, hosszmetszeteit, 4 db keresztszelvényét ábrázoltuk 1:100-as méretarányban.

A Lilla (Romvár)-barlang térképe a novemberi állapotot tükrözi. (Azóta már több tucat méterrel megnőtt a barlang.) Alaprajzát, jellemző keresztszelvényeit M=1:100-as léptékben közöljük. E térképünkön is feltüntettük a jegyzőkönyvi adatokat.

Az István-oldalban (István-barlang fölötti részen) 6 kisebb-nagyobb üreget mértünk fel. Helyszínrajzait, alaprajzait, metszeteit, egyéb jellegzetességeit M=1:100-as léptékben ábrázoltuk.

A Létrási-Vizes-barlang új részeit és a Tó környékét ábrázolja a debreceniek és budapestiek által készített M=1:250-es térképvázlat, melyet mi (is) közlünk, nehogy egymásra várva elkallódjon az anyag.


5. Speleológiai tevékenységünk (vázlat)

Létrástetőn, a Szárdóka déli lábánál, a Lillafüred-Jávorkúti műút É-i oldalán és a volt halastó betongátja mellett végeztünk rádiókip méréseket. Több helyen érdekes anomáliákat találtunk, melyek bejutás szempontjából érdekesek. Kiegészítő mérések elvégzése után bontással próbálunk meggyőződni a közvetett módszer helyességéről. Az országút menti szelvényen mért rádiófrekvenciás mérések közül 4 görbesereget tüntettünk fel, M=1:2500-as méretarányban. A mérési pontok 2,5 m-enként vannak.

A Létrási-Vizes-barlangban a beépített lég- és vízhőmérők adatait ez évben is rögzítettük. Az év elején heti leolvasások állnak rendelkezésünkre, év végén viszont havi-kéthavi adatok. Két hőmérő adatainak diagramját közöljük ez évben is.

A Szepesi-barlangból egy-két szórvány adatot sikerült gyűjteni.

A továbbiakban a mérőhelyek számának növelését és kb. havi rendszeres leolvasását tervezzük az általunk gyakrabban látogatott barlangokban.

Az év első felében folytattuk csupán. Miután a VITUKI nem veszi át tovább az adatokat, a csoport úgy döntött, nem folytatja a méréseket. Adatsorunk 1978. április végéig tart.

A denevércsoportok mozgását ez évben is figyeltük. Az egyes csoportok számát alkalmanként rögzítettük. Az adatok feldolgozását és értékelését az 1979-es évben szeretnénk elvégezni.

Különböző barlangokból (Létrási-Vizes, Baradla, Béke, Rákóczi, Szepesi, Szivárvány, Cubákos, Lengyel, Lustavölgyi, Pilis) és néhány jellemző külszíni bontásból agyagmintákat vettünk. Ezeknek elkészítettük a derivatogramjait, plasztikus jellemzőit, vízraktározási jellemzőit. Az eredmények értékelése folyamatban van, mivel egy átfogó program keretében készültek a felvételek. Tájékoztatásul néhány DTA görbét mellékelünk.

Néhány barlang törmelékéből (és külszíni kalcitokból) szintén végeztünk derivatográfos vizsgálatokat. Ezek közül tájékoztatóul mellékelünk néhányat. Eddig összesen mintegy 50 felvétel készült el.

A Létrási-Vizes-barlangból, a Cubákos-barlangból, a Lustavölgyi-zsombolyból, a Sebesvíz új barlangjából és a Bíbor-barlangból csont- és csigamaradványokat gyűjtöttünk, melyeket átadtunk meghatározásra dr. Kordos Lászlónak. Meghatározásuk folyamatban van.

A régebben átadott vizsgálati anyag eredményét most ismertetjük. Ezek:

Szeleta-barlang:Arvicolidae indet (meghatározhatatlan pocokféle)
Kőlyuk I. (nagy):Rhinolophus hipposideros (kis patkósorrú denevér)
Chiroptera div. indet (meghatározhatatlan denevérek)
Apodemus sp. (egér)
Létrási-Vizes-barlang:Arvicolidae indet.
Ochiotona cf. pusillus (füttyentő nyúl)
Rhinolophus hipposideros

6. Dokumentáció, publikáció

Kutatási tevékenységünket ez évben is kutatási jelentésekben rögzítettük. Ezen belül 142 jelentésen 1-1 munkát (barlangi leszállást) dokumentáltunk, 8 db-on pedig többet (külföldi túrák, hosszabb látogatások). A csoport tevékenységébe csak azt számítjuk be, amelyről van a csoport birtokában értékelhető (név, hely, időtartam, rövid munkaleírás) kutatási jelentés.

Dokumentációnk másik formája a "Naplónk" vezetése. Ebben a gyűléseken történtek szerepelnek, kiegészítve a hallott-látott érdekességekkel.

Publikációs tevékenységünket a következő adatok jelzik:

Fotópályázat: Somodi L. 3 ff. képét és 4 színes diapozitívját az Országos Természetbarát Fotópályázat kiállításra, ill. bemutatásra elfogadta. Emellett képei az "Ember és a Természet" c. kiállításon is szerepeltek.


7. Szervezeti élet

Csoportunk gyűléseit - hagyományainknak megfelelően - a TIT miskolci székházában tartottuk minden szerdán este 18 h-tól. Átlagosan kb. 15 fő vett részt a gyűléseken. Itt beszéltük meg az elmúlt hétvégeken végzett munkákat, a további terveinket. Táborok, külföldi és hazai túrák szervezése, hírek ismertetése, kisebb útibeszámolók tartása is e fórumon történt.

A TIT nyári szünete alatt csoportunk tagjainál jöttünk össze az aktuális teendők megvitatására.

Előadásaink, ill. általunk szervezett előadások a következőképpen alakultak:

Szakelőadások

Majoros Zs.-Lénárt L.:A Bükk leghosszabb barlangja (Bors. Műsz. Hetek, Miskolc, MKBT Ém-i Ter. Sz., 1978. jún. 2.)
Lénárt L.:Adatok a karsztos beszivárgás vizsgálatához a Létrási-Vizes-barlangban (Bükk-hegység, Magyarország) végzett csepegésmérések alapján (Nemzetközi Karszthidrológiai Szimpózium, MKBT, Budapest, 1978. IX. 19.)
Somodi L.:A barlangi fotózás (Karszt és Barlangkutatók I. Országos TDK-Találkozója, NME, Miskolc, 1978. okt. 13.)
Lénárt L.:A Bükk leghosszabb barlangjának vázlatos ismertetése (Karszt- és Barlangkutatók I. Országos TDK Találkozója, NME, Miskolc, 1978. okt. 13.)

Karszt és barlang szabadegyetem VII-VIII. (TIT)

Vincze F.:Veszélyes a barlang? (1978. márc. 15.)
Gádoros M.:Műszeres barlangi vizsgálatok (1978. nov. 22.)
Szlankó I.-Vargha Cs.:Odorvári barlangok kutatása (1978. dec. 20.)

Egyéb ismeretterjesztő és beszámoló előadások Miskolcon, Pilisszentkereszten (Barlangnap), Gyöngyösön, Blanskón (Morvaország) hangzottak el, összesen 12 alkalommal. Ezeket Lénárt L. (7), Somodi L., (3), Majoros Zs. (2) tartották. A Karszt és Barlangkutatók I. Országos TDK Találkozóján Szombathy Z., Somodi L., és Lénárt L. tartott vetítettképes beszámolót a fentieken kívül.

Megemlítenénk, hogy a felsoroltakon kívül Miskolcon 3! (és a TDK Találkozón még 21 előadás és 4 vetítés) volt.

Ily módon a 19 általunk tartott vagy szervezett előadásainkat kb. 610 fő hallgatta meg.

A Miskolcon tartott előadásokat (TIT, MTESZ, NME) csoportunk szép számmal látogatta. A budapesti rendezvényeket a nagy távolság (időhiány) miatt kevéssé tudtuk látogatni. Ketten befizettünk a barlangkutató tanfolyamra, a jegyzet mielőbbi megjelenésének és felhasználhatóságának reményében.

Az MKBT szerveiben (közgyűlés, csoportvezetői megbeszélés, bibliográfiai munkabizottság, területi szervezeti vezetőségi ülés) erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest tevékenykedtünk. A tavaszi tisztújító közgyűlésen a hivatalos jelölőlistán nem szereplő Majoros Zs. 14 szavazatot kapott elnökségi tagjelöltként, Lénárt L. pedig 37-et választmányi tagjelöltként. (Egyik szervbe sem kerültünk be!)

Mészáros Károly halála évfordulóján rendezett megemlékezéskor csoportunk 9 képviselője koszorút helyezett el a sziklafal alatti barlang bejárata mellett lévő emléktáblára.


8. Barlangi mentés

Csoportunk tagjainak nem kellett ez évben sem segítséget nyújtanunk.

1978. nov. 7-én délután budapesti kutatók és a B.A.Z. megyei Rendőrfőkapitányság csaknem egyidőben riasztott bennünket, mivel Bódvaszilason a 404-es barlangban 6-án dél körül beszorult egy kutató.

Csoportunk mentésben részt vevő tagjainak első csoportja (Gyurkó P., Somodi L., Gyöngyi L., Leskó P., Szeremley Sz., Csorba J., Lénárt L. és a TDK-ás Veres L.) késő délután-kora este érkezett meg a barlang bejáratához rendőrségi, majd határőrségi gépkocsival. Az éppen megérkezett elektromos fúróberendezést segítettek levinni, majd a vésésben vettek részt. Hajnalban a debreceni könnyűbúvárok kiszabadították a beszorult kutatót. A beépített felszerelés teljes kiszerelését csoportunk végezte el (a többiek elmentek) s 18 órai munka után rendőrségi gépkocsin tértek vissza Miskolcra. Ily módon újabb mentőcsapatunk bevetésére nem került sor.


9. Hazai kapcsolataink

Januárban a Mecseki Karsztkutató Csoport vendégei voltunk (2 fő). Segítettünk egy barlangot felmérni és több kis homokkőüreg geológiai leírásában vettünk részt.

Februárban a kazincbarcikai csoport vendégeként 8 fővel a Rákóczi-barlangot tekintettük meg, s benne fotóztunk, geodéziai méréseket végeztünk.

A VM Foton csoport 3 tagjának mutattuk be a Létrási-Vizes, Szepesi és a Kismogyorós barlangokat.

Áprilisban a TDK-sok vezetésével a Fekete barlangot látogattuk meg (3 fő). (Később ez több ízben ismétlődött.) A TDK-sok a Szepesi és Létrási-Vizes barlangokban voltak többször.

Júniusban a XXII. Országos Vándorgyűlés (Barlangnap) rendezvényeire 12-en utaztunk el Pilisszentkeresztre. A Pilis barlangot láttuk. Mélypataki Z. és Vigyó J. a barlangi ügyességi versenyben is részt vett. Mélypataki Z. a TDK-val közös csapatban 3-ik lett. (Vigyó J. más csoportból való társai jelentős részegsége miatt a versenyt félúton feladni kényszerült.)

Augusztusban a Bolhási-barlangban végzett munkában vettünk részt több alkalommal.

A BEAC kutatói közül 5-en voltak a vendégeink a Szepesi-barlangban.

Október 12-l5. között a Karszt és Barlangkutatók I. Országos TDK Találkozója táborát a Létrási Munkásháznál rendeztük. Az ország 11 városának 16 felsőfokú intézményéből való hallgatók és oktatók közül mintegy 70-en voltak különböző barlangokban. (Az előadásokat kb. 160 fő hallgatta meg, a diaparádén este 110-en voltak!) A Szepesi, Létrási-Vizes, Istvánlápai, Fekete és a Szivárvány barlangokba összesen 14 túrát szerveztünk.

Novemberben a Létrási-Vizes-barlangban (a Tóban) volt merülés ill. bontás. Eredménytelensége után a Tavi-ág szifonját sikeresen átúszva a debreceni könnyűbúvárok kb. 80 m új járattal növelték a barlang hosszát.

Decemberben a debreceni könnyűbúvár csoport tagjaival közös geodéziai felmérés ill. pontállandósítás történt a Háromkúti ill. Létrási-Vizes-barlangban.


10. Külföldi kapcsolatok

Februárban Lénárt L. a lengyelországi Szudéták Mala Potnocna, Awenowa, Wielka Potnocna, Nowa és Niedzwiedzia barlangokat látogatta meg a wroclawi kutatók meghívására.

Júliusban Répási L. és Lénárt L. a II. Nemzetközi Barlangkutató Találkozón vett részt Morvaországban (Csehszlovákia). A Katerinska, a Dagmar, a Hladomorna, a Holsteini (Metro), a Byci, a Barová, a Turuldi, a Punkevny, a Balcarca, az Amaterska, a Rudicei beszakadás, a Slopsko-Sosuvke, a Hluboky-zavtr és a Piková-dama barlangokban jártak.

Két zagani (Lengyelország) barlangkutatónak Vigyó J. és Máriássi F. a Cubákos, a Létrási-Vizes, a Kismogyorós és a Szepesi barlangokat mutatta be.

Egy lengyel kutató (Wroclaw) Majoros Zs.-val a Szinva-völgyben több kis barlangban járt, melyeknek a térképét is elkészítették.

Augusztusban Kiss A. két belga barlangkutatónak a Létrási-Vizes-barlangot mutatta be. Ezen kívül a Bükk (és egy-két barlangja), valamint a környék bemutatására is sor került más kutatók bevonásával.

Lénárt L. egy romániai magyar barlangkutatóval a Létrási Vizes-barlangot járta be.

Somodi L., Szabó J., és Kasza I. Romániában katowicei kutatókkal (román vezetőkkel) a Cetatile Ponorului, a Chetarul de La Bortig, a Zapodie, a Pestera Negra de la Barsa, a Bárszai jegesbarLang, a Pestera de La Cáput, a Focul Viu, a Reteana Subterana din Lumea Pierduta csodálatos és érdekes föld alatti világát látták.

Októberben Majoros Zs. a wroclawi kutatók vendége volt. Túrája során a Mala Polnocna, a Nowa, a Wielka Polnocna barlangokat és egy kis gránitüreget keresett fel.

Decemberben karácsonyi és újévi jókívánságot cseh (4), román (3), lengyel (3), NDK-s (2), svájci (3), belga (1) kutatóktól kapott csoportunk a tucatnyi magyar üdvözlet mellett.


11. Jutalmazások

Az MKBT közgyűlésén a Lénárt L. - Majoros Zs. - Gyurkó P. jutalmazási sorrendnek megfelelően Gyurkó Pétert jutalmazta az elnökség sokévi végzett munkájáért.

Az MKBT Ém-i Ter. Szerv. 1978-ban Gyurkó P., Lénárt L., Vigyó J., Máriássi F. kutatókat jutalmazta a tárgyévben végzett barlangkutató tevékenységükért.

A Marcel Loubens Barlangkutató Csoport lehetőségeinek, az elvégzett munkának, és a már jutalmazottakat figyelembe véve Mélypataki Z. és Fehérvári B. megjutalmazása mellett döntött.

M. 1979. jan. 15.

Lenart Laszlo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Lénárt László)