Beszámoló az 1995. évi tevékenységről

(F. Nagy Zsuzsanna)

Feltárások

1993-tól folytatódó feltárásunk a Nyelesgambi-barlang kutatása (Ferenczy Gergely, Bátori Károly, Jáborcsik László, Vadász István) a Lusta-völgyben. Folyamatos ácsolás mellett 25 méter mély a jelenlegi bontás, melyben a légüres járatszakaszok, valamint a talált cseppkőkérgek további reményekre adnak okot. 1995 téli táborának egyik napja a bükkszentkereszti Benőcsné-barlangja (Ferenczy Gergely, Bátori Károly, File Gergely, Jáborcsik László, Bóta Nándor) feltárásával telt (kb. 8 m), további lehetőség várja ott az egyesületet. A Karszt és Barlang Alapítvány 1995-ös támogatása lehetővé tette két db. búvárszivattyú megvásárlását, s alacsonyabb vízállás esetén hozzálátunk a munkához, melynek eredményeként úgy gondoljuk, a Szepesi-Láner-barlangrendszer egy harmadik névvel hosszabbodna, illetve kutatási tervünk más elképzelései is megvalósulhatnak.

Barlangvédelem

Lezárt barlangjaink zárszerkezetét sajnos több alkalommal kellett felújítanunk. (Lilla-barlang, Szepesi-Láner-barlangrendszer, Létrási-Vizes). A kulcsokat csakis előzetes bejelentés alapján adjuk oda vendégtúrázóknak annak tekintetében, hogy kutatási vagy túravezetői engedéllyel rendelkeznek-e.

Létrákat helyeztünk el, cseréltünk ki a Szepesi-barlangban (90 m, Bátori Károly, Veres Imre, Furdi Péter) (ideiglenesen a Láner- és a Speizi-barlangban is), és a Láner bejárat-biztosítási munkájával (Galán Mihály, Bóta Nándor) ez a két leginkább megerőltető munkánk volt az elmúlt évben. A nemzetközi Föld napi rendezvényhez kapcsolódóan április 22-én az utóbbi két évben tisztogató túrákat szerveztünk nemcsak barlangjainkban, hanem a környékbeli karsztforrásokhoz is (F. Nagy Zsuzsanna, Kovács Attila). Az idén a Létrási-Vizesben (Lukács György, Lukács Balázs, Kovács Mátyás, Debreczeni Gábor), a Szepesiben (Burdiga Zsolt), a Jávorkútiban (Bogsán Ákos), de az ősszel a Vizesben ismét ezzel a céllal történtek leszállások (Burdiga Zsolt). Az István-lápai-barlang tisztogatásánál (saját munkáink miatt) csak a ház ingyenes használatát tudtuk most felajánlani, de az MKBT megalakult Barlangvédelmi Bizottságában részt veszünk.

A Jáspis-barlang ügyében 1995 szeptemberében a BNP tájékoztatásomra kérte, hogy a barlang biztonságos járhatóságának megteremtéséhez és a barlang megfelelő lezárásához szükséges tennivalókat becsüljük meg, tegyünk árajánlatot, s a kellő biztonság megteremtéséig ne látogassuk a barlangot. Az 1994-ben négy társadalmi szervezet által írt levelet a BNP ismételten eljuttatta az illetékes hatóságokhoz, hogy az abban foglaltaknak hatáskörükben tegyenek eleget.

Tudományos tevékenység

Sásdi László (MÁFI) eredményes vízfestést végzett a Létrási-Vizes- és a Balekina-barlangban. A Nyelesgambi bontásakor ősemlősök fosszilis csontjai kerültek elő, melyeket megvizsgáltattunk a Természettudományi Múzeumban dr. Vörös Istvánnal.

Dokumentálás

Elkészült a Láner-barlang Fofó-ágának állapot-felvételi törzslapja (Ferenczy Gergely). Térképezés folyt a Kühne A.-barlangban (Kovács Zsolt, Bogsán Ákos) és a tapolcai Fecske-lyukban Kovács Zsolt, Apró Zoltán). Fotó- (Kovács Attila, Ferenczy Gergely, F. Nagy Zsuzsanna) és videofelvételeink (Kertész Gábor, Bátori Károly) száma folyamatosan szaporodik. Ez évben kevesebb előadást tartottunk saját köreinkben, de meghívásra ismeretterjesztési céllal több helyre ellátogattunk. Az év természetfotósa kiállításra 1995-ben F. Nagy Zsuzsanna barlangos felvétele jutott be. Túráinkról és kutatásainkról rendszeresen töltünk (vendégeinkkel is töltetünk) ki a leszállások előtt a túrajelentést, melyeket Kovács Attila értékel ki.

Csoportélet

Az év elején megtartottuk közgyűlésünket, rendszeresen tartottunk vezetőségi üléseket (az idén 6-ot). Tavasszal az éves programról körlevelet juttattunk el tagjainknak. Tagságunk száma a tagdíj-nemfizetés (3 éves hátralékok!) és inaktivitás miatt csökkent. 36 teljes jogú, 28 pártoló, 4 ifjúsági, 7 tiszteletbeli és örökös tiszteletbeli tagunk volt 1995-ben, összesen 75 fő.

Hazai túráink túlnyomó része a Létrási-kutatóházból indult az idén is, s immár két éve regisztráljuk a vendég túrákat is.

Összesítés:

  1995. Barlangnap Nyári tábor Téli tábor
Összes leszállás 435
(266)
67
(54)
38
(8)
10
(0)
Létszám összesen 2498
(1667)
524
(388)
176
(69)
28
(0)
Összes barlangi óra 2273
(1249)
350
(258)
242
(22)
61
(0)

(Zárójelben a csak "bejáró" túrák adata!)

Tagok aktivitása:

MLBE összlétszám: 105
MLBE tagok 75
Barlangban járt: 67
   
Összes leszállás: 1004
Összes óra: 4731,5
Bejáró leszállás: 519 (52%)
Bejáró óra 2177 (46%)

Barlang összesítő: (MLBE csak!)

1995-ben 418 (22) alkalommal
  84 (21) barlangban
  2444 (263) fo
  2238 (156) órát töltött

(Zárójelben külföld!)

A leglátogatottabb barlangok a Láner-Szepesi, a Vizes, az István-lápai és a Fekete voltak. Pontrendszerünk alapján az 1995-ös év legaktívabb tagjai a sorrendben következők: Bóta Nándor, Ferenczy Gergely, Kertész Gábor, Bátori Károly, Veres Imre, Schreithofer Nóra, Galán Mihály, File Ferenc, Horváth Zsuzsa, Burdiga Zsolt.

A kutatóház felszereléseit bővítettük (asztal, priccs), gondnokságát szeptembertől polgári szolgálatos látja el (Bóta Nándor). Ebben az évben 35 alkalommal vették igénybe hétvégén vendégszobánkat, elsősorban a legaktívabb hazai barlangkutató csoportok.

Külföldi karsztterületekre is ellátogattunk. Olaszországban a Michele Gortaniban 6 tagunk, Szlovéniában 13 járt (Mackovica, Vilenica, Lipiska, Kacna jama, Jama v Partu pri Ogradi, Skamprlova, Skociani, Dimnice, Predjama) valamint Szlovákia és Románia szerepelt még az úticélok között.

Az MKBT Választmánya a Karszt és Barlang Alapítvány öt fős kuratóriumába beválasztotta egy tagunkat (F. Nagy Zsuzsanna), előadásokkal résztvettünk a Barlangkutatók Országos Szakmai Találkozóján (dr. Lénárt László, Kovács Zsolt, F. Nagy Zsuzsanna), s az MKBT előadássorozata keretében a szervezett bükki barlangkutatásról is elhangzott előadás (dr. Lénárt László). Bejelentkeztünk a számítógépes barlangász információs központba. Kapcsolataink közül említésre méltó, hogy tagjai vagyunk a Magyar Természetvédők Szövetségének és a regionális Életfa Környezetvédők Szövetségének. Ez utóbbi keretében résztvettünk az Országos Környezetvédők Ifjúsági Találkozóján Felsőtárkányban túravezetőként (F. Nagy Zsuzsanna, Ferenczy Gergely), s a természetvédelmi törvénytervezet miskolci vitáján képviseltük a barlangos érdekeket. Szereplünk az országos Zöld Hálózat című információs, s az összes hazai turista szállást kínáló kiadványban. A Földtani Örökségünk diákpályázaton az Y-barlang feldolgozásával Lukács Balázs ért el sikert.

Idén harmadik ízben szervezünk egyesületi keretek között nyáron természetismereti gyerektábort, s a visszatérő vendégek jelzik, hogy nem sikertelenül. (Tari Edit, Vincze Klára, F. Nagy Zsuzsanna)

Június 23-25 között 400 barlangász vette a fáradtságot, hogy ellátogasson Létrás-tetőre, az idei Vándorgyűlésre. Pénteken reggeltől vasárnap estig 16 barlangba 67 leszállás történt, több mint 400 résztvevővel. A legnépszerűbb kiemelkedően a Létrási-Vizes-, majd a Szepesi- és István-lápai-barlangok voltak. 41 marceles tag, s 26 hozzátartozó segítette a rendezést, melynek színvonalas megszervezése miatt külön köszönetet mondott az MKBT.

Tagjaink résztvettek országos versenyeken, kupákon is. A II. Lakatos Kupán az MLBE-BEAC csapat első helyezést ért el (Veres Imre, Burdiga Zsolt, Szikszai Gábor), a Hágó Kupát Veres Imre hozta el. Az idén februárban a Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer keretében 7 tagunk részt vett a Létrás-tetőn tartott (Bihari Zoltán által vezetett) denevérészlelési tanfolyamon. Októberben Ásotthalmon ketten táborvezetői továbbképzésen vettek részt (F. Nagy Zsuzsanna, Balogh Anikó).

Tevékenységünket "A Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány is segíti.

Tagságunk körében az elmúlt években nem történt baleset. Ennek ellenére a Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesületében továbbra is tagjaink a legaktívabbak, rendszeresen részt veszünk a Mentő Alapítvány alapítói közgyűlésén.

Egyesületi infrastruktúránk gyarapodott: flex, s néhány héten belül számítógép segíti munkánkat. Megoldottuk tagjaink karbidhoz jutását, bővítettük könyvtárunkat az aktuális kiadványokkal. Több módon próbáljuk népszerűsíteni tevékenységünket. Így például az egyesületi és a Barlangnapi emblémákkal ellátott pólók, húsvéti és karácsonyi képeslapok, szórólapok Oláh Sándor jóvoltából folyamatosan kaphatók. A csoportélet kiemelkedő bemutatásáért az 1994-es Évkönyvünkért külön-díjat vehettünk át a Cholnoky-pályázat keretében, emellett nyolc témában sikeresen pályáztunk különböző alapítványokhoz.

Mélyen megrázta tagságunkat budapesti barátunk Rose György (BEAC) elvesztése, akinek temetésére, családja támogatására gyűjtést szerveztünk.

Terveinket két témában nem teljesítettük: nem rendeztünk az idén Barlangjáró I. tanfolyamot (pedig sokak tagfelvételét csak ez hátráltatja), illetve a Borbély Sándor alapító tagunk tiszteletére tervezett rendezvényünk is elmaradt.