J e l e n t é s

a "MARCEL LOUBENS" Barlangkutató Egyesület

1981. évi tevékenységéről


Jelentésünket az 1981. évi Munkaterv felépítésének megfelelően tagoljuk.

I. terepi tevékenység

1.1 Barlangbejáratok megismerésére szervezett túrák

Az év során a nem kellő terepismerettel rendelkező tagjaink részére felszíni túrákat vezettünk az alábbi barlangok bejáratának megismerésére:

Király zsomboly
Kis-Kőháti zsomboly
Lengyel barlang
Szamentu barlang
Vecsembükk zsomboly
Szivárvány barlang
Kajla-bérci barlang
Kis-Mogyorós barlang
Speizi barlang

1.2 Vendégek felszínen történő kalauzolása

A BEAC Barlangkutatók Szamentu barlanghoz való elkalauzolása.

1.3 Bontási helyek kijelölése, a meglévők állagának ellenőrzése

Ebben az évben nem került sor új bontási hely kijelölésére.

1.4 Rendszeres külszíni mászógyakorlatok a szükséges biztonságos közlekedés megszerzése céljából

Az év folyamán több alkalommal voltak külszíni mászógyakorlatok: Fehérkőlápán, Puskaporoson, Aggteleken. Ezeken a gyakorlatokon főképpen Galán Mihály, Ónodi László és Kovács Zsolt, valamint a tagjelöltek vettek részt.

1.5 Barlangnapi túrákon való részvétel

Megszerveztük és lebonyolítottuk a barlangász ügyességi versenyt a Létrási-Vizes barlangban, az alábbiak részvételével:

Fabó Tamás
Frigyik Attila
Ficsór Lajos
Fehérvári Béla
Fabó Klára
Galán Mihály
Gonda Gyula
Gyurkó Péter
Kovács Zsolt
Leskó Péter I.
Ónodi László
Vincze Ferenc

2.1 Szepesi barlang ácsolásának felújítása

Galán Mihály által készített kiviteli terv alapján, tervezői művezetéssel, a Bükki Nemzeti Park megbízásából és finanszírozásával lezárható vasbeton bejárati aknát építettünk. Ebben a munkában az alábbiak vettek részt:

Fabó Tamás
Ficsór Lajos
Fehérvári Béla
Fabó Klára
Kovács Zsolt
Ónodi László
valamint tagjelöltek

2.2 Beépített létrák ellenőrzése a Létrási-Vizes és a Szepesi barlangokban

A Szepesi barlangban a Húszas-akna felett beszerelt kötélhágcsót biztonsági okokból eltávolítottuk.

2.3 A Kajla-bérci zsomboly bontási munkájának folytatása

A május 1-i ünnep alkalmából 3-napos tábort szerveztünk a barlang bontására. A jelenlegi végponton 6-órás váltással éjjel-nappal dolgoztunk. A Töröküléses-járat utáni lejtős járatban kb. 40 db 50 kg-os nylonzsák törmeléket halmoztunk fel téglakötésben, melyet ideiglenesen ácsolattal is megerősítettünk. A munka során egy betemetett függőleges cseppköves aknát bontottunk ki kb. 6 méter mélységben, amelynek aljáról további lejtős járat indul, ennek teljes feltárása és feltérképezése további munkálatokat igényel. A bontási munkálatokkal párhuzamosan néhány fotót is készítettünk a barlangról. Ebben a munkában részt vettek az alábbi tagok:

Fabó Tamás
Ficsór Lajos
Fabó Klára
Gonda Gyula
Galán Mihály
Kovács Zsolt
dr. Kőhalmi György
Ónodi László
Papp László
valamint tagjelöltek

3.1 A Létrási-Vizes barlang tudományos kutatásának további folytatása

Egyéb tevékenységeink erőnket úgy lekötötték, hogy ezen munkálatok végzésére már nem kerülhetett sor.

3.2 Az István barlang és a környezetében levő üregek feltérképezése és újratérképezése

Az év elején Majoros Zsuzsanna és Lénárt László vezetésével és Podhorszky István, Galán Mihály, Kovács Zsolt, Csorba János és Fabó Klára részvételével több alkalommal folytak mérések az István cseppkőbarlangban. A mérések feldolgozása jelenleg is folyik.

3.3 Az István barlang komplex szpeleológiai dokumentációjának elkészítése

A mérési és egyéb adatokról a munkálatok vezetőitől ezidáig nem kaptunk összefoglaló jelentést.

3.4 Fotódokumentáció készítése a kutatott és bejárt barlangokról

Az év folyamán számos felvételt készítettünk a Szepesi barlangban, a Kajla-bérci zsombolyban valamint a Létrási-Vizes barlangban, amelyek azonban még nem képeznek komplett dokumentációt.

4.1 A jelentősebb bükki barlangokban ismertető jellegű túra szervezése

A tagok és tagjelöltek barlangi jártasságának fokozására mintegy 30-40 túrát szerveztünk az alábbi barlangokba:

Kajla-bérci zsomboly
István-lápai zsomboly
Szivárvány barlang
Szepesi barlang
Király zsomboly
Létrási-Vizes barlang
Kis-Kőháti zsomboly
Szamentu barlang
Vesszős-gerinci barlang
Kis-Mogyorós barlang
Királykúti zsomboly
Bíbor barlang

4.2 Barlangi mászógyakorlatok

A téli tábor keretében a Szepesi barlangban három-napos földalatti táborozáson vettek részt:

Fehérvári Béla
Kovács Zsolt
Ónodi László tagok és
Hajdú Zsolt tagjelölt

Ennek során kimászták a Nagy mésztufa gát fölötti függőleges aknát.

Ezen kívül a Király zsombolyban és a Létrási-Vizes barlangban végeztünk mászógyakorlatokat.

4.3 Részvétel a "Kinizsi Kupa" barlangversenyen

Az 1981. X. 18-án a Baradla és a Béke barlangokban rendezett "Kinizsi Kupán" 7 fővel vettünk részt. Az Ónodi László, Kovács Zsolt, György Miklós összetételű csapat 23 közül a kilencedik, a Galán Mihály, Fehérvári Béla, Hajdú Zsolt összetételű csapat pedig a tizenhatodik helyet szerezte meg.

4.4 Részvétel a "Marcel Loubens Kupa" barlangversenyen

Miután mi voltunk a rendezők, így ezen a versenyen csapatot nem indíthattunk.

4.5 A "Barlangnap" barlangi programjaiban való részvétel

Az ügyességi verseny megrendezésével járó teendők miatt csak a záró tábortűzön és a díjkiosztáson tudtunk részt venni.

4.6 Vendégeknek az általunk ismert bükki barlangok bemutatása

A BEAC Barlangkutató csoportot kalauzoltuk el a Szamentu barlangba, azon kívül az ügyességi verseny is jó alkalmat teremtett számos barlangkutatónak a Létrási-Vizes barlang megismerésére.
A barlangok iránt érdeklődő kívülállók számára több alkalommal szerveztünk túrát a Létrási -Vizes barlangba.

4.7 Ismertető jellegű bejáró túrák szervezése a Bükkön kívüli barlangokba

1981. augusztus 3-13-ig a "Vörös Meteor" Baradla csoportjának vendégeként 4 fővel vettünk részt a nyári táborukban Aggteleken. Ennek során méréseken és bejárásokon vettek részt a Baradla barlangban, valamint jártak a Vecsembükki zsombolyban is az alábbi tagok és tagjelöltek:

György Miklós
Hajdú Zsolt
Kovács Zsolt
Ónodi László

5.1 Barlangokban pénzért végzendő munkák

Az év elején a Borsod Megyei Idegenforgalmi Vállalat felkérésére kopogózást és cseppkőlemosást végeztünk a lillafüredi István cseppkőbarlangban.
A Bükki Nemzeti Park felkérésére a Szepesi barlanghoz lezárható vasbeton lejárati aknát építettünk.

5.2 Barlangkutatással kapcsolatba hozható munkák

Az év folyamán a MIK felkérésére kötél-technika alkalmazásával szigeteltük a házgyári házak paneljei között hézagokat.

Egyéb jellegű munkánk nem volt.


II. Nem terepi tevékenység

1. Gyűlések hetente a TIT helyiségében

Minden héten szerdán délután átlag 10 fő részvételével tartottunk gyűléseket, amelyeken rendszeresen elhangzottak előadások, és itt beszéltük meg a hétvégi programokat is.

2. Kiselőadások a csoport szakmai továbbképzése céljából

Az év elején Vincze Ferenc tagtársunk tartott néhány alkalommal előadást alapvető barlangjártassági tudnivalókról. Ezen kívül Ficsór Lajos tagtársunk a fotózás alapjait ismertette.

3. Csoporton kívüliek meghívása előadások tartása céljából

Felkérésünkre Szenthe István geológus, barlangkutató, előadássorozatot tartott az alábbi tematikával:

  1. A bükki barlangok geológus szemmel
  2. A barlangkutatás technikai felszerelései I.
  3. A barlangkutatás technikai felszerelései II.
  4. A kötél, mint segédeszköz a barlangokban lefelé menet
  5. A kötél, mint segédeszköz a barlangokból felfelé
  6. Barlangi aknák kutatása
  7. Barlangok járhatóságának biztosítása, illetve biztonságosan járhatóvá tétele
  8. Barlangi mentés, elsősegély
  9. A barlangkutatás technikai alkalmazása az iparban
  10. A bükki barlangok bemutatása technikai szempontból

4. Az MKBT rendezvényein való részvétel

Rendszeresen részt vettünk az MKBT Észak-magyarországi Területi Szervezetének vezetőségi ülésein és rendezvényein, valamint az MKBT közgyűlésén és csoportvezetői értekezletein.

5. Más barlangkutató csoportok rendezvényein való részvétel

A "Mészáros Károly" megemlékező túrán vettünk részt két fővel.

6. Csoporton belüli vezetőségi ülések és közgyűlések

A szükségnek megfelelően tartottunk vezetőségi üléseket, valamint közgyűléseket, melyen a tagság viszonylag magas létszámmal jelent meg.

7-8. Publikálás és ehhez való anyaggyűjtés

Éves beszámoló készítése.
Barlangi mérések végzése.

9. Kutatási jelentés és napló rendszeres vezetése

Ez évben új túraengedély nyomtatványt vezettünk be, melynek gyűjtésével és feldolgozásával Kovács Zsolt tagtársunkat bíztuk meg.
A gyűlésekről rendszeresen naplót vezettünk.

Miskolc, 1982. március 17.

Gonda Gyula
elnök