Kuchta Gyula és
Tóth József:

A   V á r t e t ő i   b a r l a n g o k

Miskolc, 1955.


A Bükkhegység karsztos üregeinek leírása
29.
A Vártetői barlangok
(kézirat gyanánt)

A sorozatot szerkeszti a
Szerkesztőbizottság

Lektorálja a
Bírálóbizottság

A kutatásokban anyag és adatgyűjtéssel résztvesznek a
Magyar Hidrológiai Társaság miskolci csoportjának Zsombolykutató szakosztályi tagjai

A szöveget írja, a rajzokat készíti és sokszorosítja a
"Bükki munkaközösség"

Miskolc, 1955. július 1.


A Vártetői víznyelőbarlang

(Tóth József)

Nagy kép: 2876 x 2128 pixel, nyers méret: 3MB

A barlang környékének földrajza:

A barlang megközelítése:

Barlanghelyrajzi egységek:

Barlangi tektonika:

Barlangmorfológiai megfigyelések és mérések:

A barlang alaki leírása helyrajzi egységenként részletezve:

Képződménymorfológiai megfigyelések:

Az egyes képződmények morfológiai sajátosságai helyrajzi egységenként részletezve:

Általános hidrográfiai kép:

Felszíni vízfolyások leírása:

Forrásismertetés:

A felszín alatti karsztvizek leírása:

Általános üledékjellemzés:

Paleontológiai leletek:

Az állatvilág ismertetése:

A növényvilág ismertetése:

Genetika:

Feltárásának története:

Gazdasági hasznosítás:

Bejárási utasítás:

A bejárás részletes leírása:

A környékre vonatkozó irodalom:

A barlangra vonatkozó irodalom:


A Vártetői odúk

(Kuchta Gyula)

Környékének földrajza és a barlang megközelítése:

Rétegrajzi mérések és megfigyelések:

Barlangi tektonika:

A barlangrészek morfológiája:

Genetika:

Általános hidrográfiai kép:

Általános üledékjellemzés:

Bejárási utasítás:

Mérési adatok:

Kutatási adatok:


Az elektronikus változatot készítette: Kovács Attila, Scheffer János - 2000.