Közhasznúsági jelentés
a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
2001. évi tevékenységéről

Alapszabályunk értelmében egyesületünk célja az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 3., 8. és 9. pontja szerint közhasznú tevékenységnek minősülő, az 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.), illetőleg a 43/1990. (IX.15.) számú kormányrendeletben meghatározott természetvédelmi és ehhez kapcsolódó tudományos feladatok alábbiakban részletezett módon történő ellátása:

  1. A barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörű ismertetése;
  2. A közeli és a barlangkutatás szempontjából rendkívül kedvező lehetőségeket teremtő Bükk hegység természeti adottságainak kihasználásával a barlangkutatás színvonalának emelése, a magyar barlangkutatás egyik bükki bázisának folyamatos fenntartása;
  3. A barlangkutató erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet, a barlangok szeretetére és védelmére nevelés elsősorban a tagságon belül;
  4. Segítségnyújtás a barlangokban bajbajutottaknak;
  5. A kapcsolatok további erősítése barlangkutatással foglalkozó csoportokkal, intézményekkel, szervezetekkel, illetve a hazai egységes barlangkutatás támogatása;
  6. Barlangokkal és földtani környezetükkel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem;
  7. A fentiekhez kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.

Tevékenységünk jellegéből adódóan az elvégzett feladatok a fenti célokat és a társadalom hasznát szolgálták, ezért közhasznúnak minősülnek.

Taglétszámunk a 2001. évben 84 fő volt.

2001. évi bevételünk összesen: 3.524.000,- Ft
kiadásunk összesen: 1.384.561,- Ft
év végi egyenlegünk: 2.139.439,- Ft

A bevételek megoszlása: saját bevételek: 3.295.636,- Ft 94 %
támogatások: 228.364,- Ft 6 %
összes bevétel: 3.524.000,- Ft
 
A kiadások megoszlása: alaptevékenységi kiadások: 1.294.061,- Ft 93 %
működtetési kiadások: 90.500,- Ft 7 %
összes kiadás: 1.384.561,- Ft

Egyesületünk más szervezetnek támogatást nem nyújtott, a vezető tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.


VisszaVissza a Főlaphoz