Közhasznúsági jelentés
a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
2003. évi tevékenységéről

Az egyesület célja az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 3., 8. és 9. pontja szerint közhasznú tevékenységnek minősülő, az 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.), illetőleg a 43/1990. (IX.15.) számú kormányrendeletben meghatározott természetvédelmi és ehhez kapcsolódó tudományos feladatok alábbiakban részletezett módon történő ellátása:

  1. A barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörű ismertetése;
  2. A közeli és a barlangkutatás szempontjából rendkívül kedvező lehetőségeket teremtő Bükk hegység természeti adottságainak kihasználásával a barlangkutatás színvonalának emelése, a magyar barlangkutatás egyik bükki bázisának folyamatos fenntartása;
  3. A barlangkutató erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet, a barlangok szeretetére és védelmére nevelés elsősorban a tagságon belül;
  4. Segítségnyújtás a barlangokban bajbajutottaknak;
  5. A kapcsolatok további erősítése barlangkutatással foglalkozó csoportokkal, intézményekkel, szervezetekkel, illetve a hazai egységes barlangkutatás támogatása;
  6. Barlangokkal és földtani környezetükkel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem;
  7. A fentiekhez kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.

    Egyesületünk más szervezetnek támogatást nem nyújtott, a vezető tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.
    Az egyesület taglétszáma 87 fő volt a 2003. évben. Támogatást a helyi önkormányzattól, magánszemélyektől, illetve cégektől kaptunk mindösszesen egyszázhatvanhatezer forintot. Pályázaton összesen egymillió-egyszáznyolcvanezer forintot nyertünk, amelynek egy részét az egyesület 50 éves évfordulójára szervezett találkozó részbeni költségeinek fedezésére, illetve az ez alkalomból szerkesztett könyv költségeire fordítottunk. Másrészt nyáron gyermekeknek természetismereti tábort szerveztünk, amely 2003. július 5-től 18-ig tartott. Ennek kiadásait is a pályázaton nyert összegből fedeztük.
    A Bükk-fennsíkon található kutatóház felújítására áprilisban került sor, vendégszobánk teljes rendbehozatala (festés, csempézés, fekvőhelyek felújítása, villamos vezetékek részbeni cseréje, a szabadban található mellékhelyiség kibővítése, rendbehozatala) megtörtént. Ezeknek költségeit részben saját erőből, részben a támogatásokból fedeztük.
    A nyár folyamán megrendezésre került a kutatótáborunk, ahol egyesületi tagjaink, illetve vendég barlangkutatók vettek részt. Az egyhetes táboron barlangtérképezés, kutatás, takarítás zajlott.
    Az SZJA 1%-ból összesen kettőszázötvennégyezer-nyolcszázhuszonnégy forint gyűlt össze, ebből felszereléseket vásároltunk.

I. Közhasznú működésre kapott támogatás 529.634 Ft
  1. Központi költségvetésből -
  2. Helyi önkormányzattól 30.000 Ft
    2/a. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat 30.000 Ft
  3. Egyéb 499.634 Ft
    3/a. SZJA 1% 254.824 Ft
    3/b. Polgári szolgálatos támogatása 108.810 Ft
    3/c. Jogi személyek hozzájárulása 6.000 Ft
    3/d. Cégek, társaságok hozzájárulása 130.000 Ft
II. Pályázati úton elnyert támogatás 1.180.000 Ft
  1. Az egyesület 50 éves találkozójára, illetve a kiadványra elnyert összeg 1.000.000 Ft
  2. Természetismereti gyerektáborra elnyert összeg 180.000 Ft
III. Közhasznú tevékenységből származó bevétel -
IV. Tagdíj 49.750 Ft
V. Egyéb 4.278 Ft
  1. Kamatbevétel 4.278 Ft
VI. Előző évi maradvány 1.268.149 Ft
Bevételek mindösszesen 3.031.811 Ft
VII. Közhasznú működés ráfordításai 2.535.952 Ft
  1. Nyári kutatótábor 89.135 Ft
  2. Természetismereti gyerektábor 181.755 Ft
  3. Kutatóház felújítás 272.396 Ft
  4. Számítógép fejlesztés, beszerzés 217.439 Ft
  5. Az 50 éves évfordulóra szerkesztett könyv költségei 843.575 Ft
  6. Barlangkutatáshoz szükséges eszközök beszerzése 337.615 Ft
  7. Az egyesület Internetes honlapjának költségei 12.500 Ft
  8. A kutatóház fentartási költségei 128.676 Ft
  9. Posta, bank, irodaszer, fénymásolás 84.698 Ft
  10. Telefon 38.100 Ft
VIII. Egyéb költségek 330.063 Ft
Összes kiadás  2.535.962 Ft
Záró egyenleg 495.859 Ft


VisszaVissza a Főlaphoz