Közhasznúsági jelentés
a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
2004. évi tevékenységéről

Az egyesület célja az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 3., 8. és 9. pontja szerint közhasznú tevékenységnek minősülő, az 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.), illetőleg a 43/1990. (IX.15.) számú kormányrendeletben meghatározott természetvédelmi és ehhez kapcsolódó tudományos feladatok alábbiakban részletezett módon történő ellátása:

  1. a barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörű ismertetése;
  2. a közeli és a barlangkutatás szempontjából rendkívül kedvező lehetőségeket teremtő Bükk hegység természeti adottságainak kihasználásával a barlangkutatás színvonalának emelése, a magyar barlangkutatás egyik bükki bázisának folyamatos fenntartása;
  3. a barlangkutató erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet, a barlangok szeretetére és védelmére nevelés elsősorban a tagságon belül;
  4. segítségnyújtás a barlangokban bajbajutottaknak;
  5. a kapcsolatok további erősítése barlangkutatással foglalkozó csoportokkal, intézményekkel, szervezetekkel, illetve a hazai egységes barlangkutatás támogatása;
  6. barlangokkal és földtani környezetükkel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem;
  7. a fentiekhez kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.

Tevékenységünk jellegéből adódóan az elvégzett feladatok a fenti célokat (valamint a társadalom hasznát) szolgálták, ezért közhasznúak voltak. Taglétszámunk a 2004-es évben 99 fő volt.

2004. évi bevételünk:1.235.730 Ft(ebből 2003-as nyitóegyenleg/maradvány: 551.089 Ft)
kiadásunk:562.341 Ft
maradvány (eredmény):690.129 Ft
 
Kapott támogatás:120.000 FtPályázati díjbevétel a gyerektáborra. Az összeget a pályázati feltételeknek megfelelően a szokásos, júliusban megrendezett, kétszer egyhetes természetismereti gyerektáborunk költségeinek fedezésére fordítottuk. Ezáltal javult a gyerekek ellátása, és csökkent a befizetett részvételi költség.
50.000 FtMecénás pályázati díjbevétel. Az összeget Miskolc város polgármesteri alapjából az 50 éves jubileumi évkönyvünk kiadási költségeire kértük, és teljes egészében arra használtuk fel.
15.000 FtEgyéni tagsági támogatás.
100.000 FtBorsodi Sörgyár, működési támogatás.
14.400 FtFővárosi Élelmezési Szakközép támogatás.
84.000 FtMűködési tevékenységgel kapcsolatos bevétel.
252.184 FtSzemélyi jövedelem adó 1%-a társadalmi támogatás.
16.740 FtPolgári szolgálatos ktg.térítési díja.
32.000 FtTagdíj, egyéb bevétel.
317 FtLátra szóló kamatbevétel.
 
Kiadásaink csakis az alaptevékenységgel kapcsolatosak voltak.
 
Eszközbeszerzés: 7 %41.590 Ft
Működési kiadás: 93 %520.751 Ft
    A kiadásaink között útiköltség (tömegközlekedési jegyek, benzinköltség), a kutatótáborok élelmezési költsége, a kutatóház áramellátását végző aggregátor üzemanyagköltsége, a barlangi és kutatóházi világítást biztosító karbid beszerzése, irodaszer és az adminisztratív tevékenységet segítő számítógép alkatrész és fogyóanyag (tintapatron, papír) költsége, a barlangkutatáshoz szükséges eszközök és anyagok (kéziszerszám, fűrész, balta, véső, fúrószár, vödör, lapát, stb.) szerepel.
 
Az egyesületnek jelenleg vagyona nincs.
 
Bevételek megoszlása:
saját: 55 %
682.406 Ft
támogatás: 45 %553.324 Ft
 
Egyesületünk más szervezetnek támogatást nem nyújtott, a vezető tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.
 
Oláh Sándor
gazdasági vezető


VisszaVissza a Főlaphoz