Közhasznúsági jelentés
a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
2006. évi tevékenységéről

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján készítette el a 2006. évi tevékenységéről a közhasznúsági jelentését.

B) A költségvetési támogatás felhasználása

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 2006. évi mérlegbeszámolójában részletesen ismertetett közhasznú tevékenységének kiadásaihoz a 2006. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban:

Az egyesület állami támogatást a személyi jövedelemadó 1%-ának visszautalásából kapott (396.738 Ft). Más, államilag folyósított anyagi támogatást az egyesület nem kapott. A magánszemélyektől kapott támogatás működési céllal került felhasználásra.

D) Cél szerinti juttatások

A törvény értelmezésében cél szerinti juttatásnak minősül az egyesület cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatás.

Pénzbeli cél szerinti juttatásokat az egyesület a 2006. évben nem adott.

Nem pénzbeli juttatásként biztosítja az egyesület a tagjai számára a lehetőséget, hogy ingyenesen használhatják az egyesület kezelésében lévő kutatóházat, továbbá használhatják irattárát, könyveit, eszközeit. Az egyesület rendezvényein a tagok és érdeklődők ingyen vehetnek részt.

(Egyéb közhasznú tevékenységeinket lásd a részletes szakmai beszámolóban!)

E) Pályázati, feladatfinanszírozási támogatás

A Központi Alapoktól, helyi önkormányzatoktól, költségvetési intézményektől, alapítványoktól, vállalatoktól pályázat útján, és magánszemélyektől feladatfinanszírozásként elnyert támogatás összege a 2006. évben 1.614.000 Ft volt.

Állami költségvetési alrendszerektől összesen: 397.000 Ft

Helyi önkormányzattól összesen: 75.000 Ft.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 985.000 Ft.

Tagdíjból származó bevétel: 145.000 Ft.

Egyéb bevétel: 12.000 Ft.

F) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az egyesület vezető tisztségviselői a 2006. évben nem részesültek juttatásokban (költségtérítés, megbízási díj, társadalmi jutalom), kizárólag a munkakörük teljesítéséhez szükséges tárgyi és anyagi támogatást kaptak.

C) Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Az egyesület induló tőkéje 1.614.000 Ft volt. A tőkeváltozás 1.062.000 Ft volt, az egyesület kiadásai 1.481.000 Ft-ot tettek ki, amivel a saját tőke értéke 2006. december 31-én 1.195.000 Ft lett.

Alaptevékenységgel kapcsolatos engedélyeztetésre 68.000 Ft.

Felszerelésvásárlás a 2006. évben: 315.438 Ft.

Bérlemény bérleti díja 50.000 Ft.

Posta és egyéb költségek 95.000 Ft.

Táboroztatási költségek 120.000 Ft.

G) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 2006-ban a közhasznú feladatként meghatározottak közül megkülönböztetett figyelmet fordított az alábiakra:

- A kutatótúrákon a barlangok természeti állapota megőrzésének érdekében a természetvédelmi előírásokat messzemenőkig szem előtt tartotta, az általa kutatott barlangokat és a Létrás környéki, barlangokat folyamatosan monitorozta azok természeti állapota szempontjából, a barlangokban esetlegesen előkerült hulladékot összeszedte és eltávolította. A lezárt barlangok zárását biztosító műtárgyakat figyelemmel kísérte, védelmében, javításában közreműködött.

- Vállalta a Létrás-tetőn és környékén található barlangok bejáratának ellenőrzését, egyesületi kutató- és egyéb túrái során, és a barlangokkal kapcsolatosan észlelt illegális tevékenység (barlangajtó rongálása, engedély nélküli barlangtúra) felszámolásának kezdeményezését. Különös figyelemmel kísérte az egyesület által kutatott fokozottan védett és védett, lezárt és lezáratlan, engedéllyel vagy anélkül látogatható barlangok bejárati lezárásait illetve azok természeti állapotát.

2. Az egyesület közhasznú feladatai körében együttműködését folytatta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával. Ezek révén az alábbi főbb feladatokat látta és látja el:

- Szakszerű barlangkutatási tevékenységet folytat a részére kiadott kutatási engedélyekben foglaltak szerint, melynek célja a felszín alatti természeti jelenségek feltárása, megismerhetőségének és védelmének biztosítása, valamint újabb potenciális denevér élőhelyek feltárása.

- Tudományos megfigyeléseket, méréseket végzett, úgymint: morfológiai, kőzettani, üledékföldtani megfigyeléseket, dőlés- és törésirányok mérését, cseppkőképződményekkel kapcsolatos genetikai vizsgálatokat, denevérmonitorozást, hőmérsékletmérést, vízszintmérést.

- Újabb barlangok, barlangszakaszok feltárásakor azok közhiteles barlangnyilvántartásba vételéhez szükséges tudományos alapkutatását (barlangjáratok felszín alatti kiterjedésének meghatározása, alapállapotfelvétel, barlangkataszterezés, bejárati koordináta meghatározás, fotódokumentáció készítés) a feladatra szóló megbízás alapján végezte.

- Aktívan részt vett barlangi mentőgyakorlatok lebonyolításában, tagjai rendszeresen segítik a barlangban bajba jutottak felszínre juttatását, eltévedt gyerekek keresését. A kutatóházat a barlangi mentés gyakorlása, a mentők felkészülése céljából fenntartja, mentés esetén háttérbázisként biztosítja.

- Az egyesület az érvényes kutatási engedélyek birtokában éves tevékenységéről - hasonlóan az 1979 óta folytatott gyakorlathoz - évkönyvben ad számot. A 2006. évben az egyesület és jogelődjei 50 éves tevékenységét jubileumi évkönyvben jelentette meg.

Rendezvényeink:

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület teret biztosít az egyesület tagjai mellett minden érdeklődő számára az ismeretek és tapasztalatok megszerzésre és tanfolyamain való részvételre. Az egyesület tevékenységeit nyilvánosság mellett végzi; tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapja útján nyilvánosságra hozza.

Az egyesület gyűléseit minden héten, szerdai napokon, a Tudomány és Gazdaság Házában tartja. Vezetőségi üléseit ápr. 11-én és dec. 21-én, közgyűlését pedig február 24-én tartotta.

Táborok:

Tavaszi tábor (március 15-19.)

Gyerektábor (július 10-23.)

Nyári tábor (július 23. - augusztus 6.)

Téli tábor (december 27-31.).

Nyílt nap (február 18.)

Túrák:

Sajnos az egyesületünk nagyobb szabású túrát nem szervezet a 2006. évben, amin a jövőben szeretnénk változtatni. Kisebb, az egyesület tagjai által szervezet túráink az egyesületünk honlapján, a Túraterv oldalon megtalálhatók voltak.

Részt vettünk:

Gyereknapos bemutatón.

Szakmai napon, Szegeden.

Víz Világnapi ünnepségen.

Új tagjaink:

A 2006. évben egy ifjúsági taggal gyarapodott az egyesületünk.

Miskolc, 2007. május 6.Vezetőség


VisszaVissza a Főlaphoz