Közhasznúsági jelentés
a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
1999. évi tevékenységéről

Alapszabályunk értelmében egyesületünk célja az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 3., 8. és 9. pontja szerint közhasznú tevékenységnek minősülő, az 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.), illetőleg a 43/1990. (IX.15.) számú kormányrendeletben meghatározott természetvédelmi és ehhez kapcsolódó tudományos feladatok alábbiakban részletezett módon történő ellátása:

Tevékenységünk jellegéből adódóan az elvégzett feladatok a fenti célokat és a társadalom hasznát szolgálták, ezért közhasznúnak minősülnek.

Taglétszámunk az 1999. évben 89 fő volt.

1999. évi bevételünk összesen: 799.063,- Ft
kiadásunk összesen: 639.337,- Ft
év végi egyenlegünk: 159.726,- Ft

A bevételek megoszlása: saját bevételek: 763.516,- Ft 96 %
támogatások: 35.547,- Ft 4 %
összes bevétel: 799.063,- Ft
 
A kiadások megoszlása: alaptevékenységi kiadások: 374.231,- Ft 59 %
működtetési kiadások: 264.871,- Ft 41 %
összes kiadás: 639.202,- Ft

Egyesületünk más szervezetnek támogatást nem nyújtott, a vezető tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.


VisszaVissza a Főlaphoz