Egyszerűsített mérleg - 2006.

adatok eFt-ban

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év   Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 138   218
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK -   -
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 138   218
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK -   -
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 1043   1279
6. I. KÉSZLETEK -   -
7. II. KÖVETELÉSEK -   -
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK -   -
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1043   1279
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 1181   1497
11. C. Saját tőke (12-16. sorok) 1062   1195
12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE -   -
13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 690   1062
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK -   -
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 372   133
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL -   -
17. D. Tartalék -   -
18. E. Céltartalékok -   -
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 119   302
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -   -
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 119   302
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 1181   1497


Eredménylevezetés - 2006.

adatok eFt-ban

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év   Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 1386   1614
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) -   -
3.     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás -   -
4.         a) alapítótól -   -
5.         b) központi költségvetéstől 296   397
6.         c) helyi önkormányzattól 30   50
7.         d) társadalombiztosítótól -   -
8.         e) egyéb 70   -0
9.         f) továbbutalási céllal kapott -   -
10.     2. Pályázati úton elnyert támogatás -   -
11.     3. Közhasznú tévékenységből származó bevétel 920   985
12.     4. Tagdíjból származó bevétel 98   145
13.     5. Egyéb bevétel 2   12
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK -   -
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) -   -
16.     1. Pénzügyileg rendezett bevételek -   -
17.     2. Péznbevételt nem jelentő bevételek -   -
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 1386   1614
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) -   -
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1014   1481
21.     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1014   1481
22.         Ebből: továbbutalt támogatás -   -
23.     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások -   -
24.     3. Ráfordítást jelentő elszámolások -   -
25.     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások -   -
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) -   -
27.     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások -   -
28.     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások -   -
29.     3. Ráfordítást jelentő elszámolások -   -
30.     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások -   -
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) 372   133
32.     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 372   133
33.     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) -   -
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) -   -
35.     1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) -   -
36.     2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) -   -
37. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2) -   -
38. J. Fizetendő társasági adó -   -
39. K. Tárgyévi eredmény 372   133
40.     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -   -
41.     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) -   -
Tájékoztató adatok
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások -
43.     1. Bérköltség -
44.       Ebből: - megbízási díjak -
45.                   - tiszteletdíjak -
46.     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések -
47.     3. Bérjárulékok -
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 965
49. C. Értékcsökkenési leírás 119
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 397
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) -
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 397

VisszaVissza a Főlaphoz