Egyszerűsített mérleg - 2007.

adatok eFt-ban

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év   Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) -   -
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK -   -
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK -   -
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK -   -
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) -   -
6. I. KÉSZLETEK -   -
7. II. KÖVETELÉSEK -   -
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK -   -
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK -   -
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) -   -
11. C. Saját tőke (12-16. sorok) -   -
12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE -   -
13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -   -
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK -   -
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -   -
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL -   -
17. D. Tartalék -   -
18. E. Céltartalékok -   -
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) -   -
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -   -
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -   -
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) -   -

Eredménylevezetés - 2007.

adatok eFt-ban

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év   Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) -   -
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) -   -
3.     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás -   -
4.         a) alapítótól -   -
5.         b) központi költségvetéstől -   -
6.         c) helyi önkormányzattól -   -
7.         d) társadalombiztosítótól -   -
8.         e) egyéb -   -
9.         f) továbbutalási céllal kapott -   -
10.     2. Pályázati úton elnyert támogatás -   -
11.     3. Közhasznú tévékenységből származó bevétel -   -
12.     4. Tagdíjból származó bevétel -   -
13.     5. Egyéb bevétel -   -
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK -   -
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) -   -
16.     1. Pénzügyileg rendezett bevételek -   -
17.     2. Péznbevételt nem jelentő bevételek -   -
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) -   -
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) -   -
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) -   -
21.     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások -   -
22.         Ebből: továbbutalt támogatás -   -
23.     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások -   -
24.     3. Ráfordítást jelentő elszámolások -   -
25.     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások -   -
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) -   -
27.     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások -   -
28.     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások -   -
29.     3. Ráfordítást jelentő elszámolások -   -
30.     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások -   -
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) -   -
32.     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) -   -
33.     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) -   -
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) -   -
35.     1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) -   -
36.     2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) -   -
37. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2) -   -
38. J. Fizetendő társasági adó -   -
39. K. Tárgyévi eredmény -   -
40.     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -   -
41.     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) -   -
Tájékoztató adatok
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások -
43.     1. Bérköltség -
44.       Ebből: - megbízási díjak -
45.                   - tiszteletdíjak -
46.     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések -
47.     3. Bérjárulékok -
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások -
49. C. Értékcsökkenési leírás -
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások -
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) -
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege -

VisszaVissza a Főlaphoz