Egyszerűsített mérleg - 2010.

adatok eFt-ban

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év   Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 241   169
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK -   -
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 241   169
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK -   -
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 1867   1989
6. I. KÉSZLETEK -   -
7. II. KÖVETELÉSEK -   -
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK -   -
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1867   1989
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 2108   2158
11. C. Saját tőke (12-16. sorok) 2108   2158
12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE -   -
13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 2272   2108
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK -   -
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -164   50
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL -   -
17. D. Tartalék -   -
18. E. Céltartalékok -   -
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) -   -
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -   -
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -   -
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 2108   -

Eredménylevezetés - 2010.

adatok eFt-ban

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év   Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 651   1618
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 651   1618
3.     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás -   -
4.         a) alapítótól -   -
5.         b) központi költségvetéstől -   -
6.         c) helyi önkormányzattól -   -
7.         d) társadalombiztosítótól -   -
8.         e) egyéb 290   318
9.         f) továbbutalási céllal kapott -   -
10.     2. Pályázati úton elnyert támogatás 70   -
11.     3. Közhasznú tévékenységből származó bevétel -   1097
12.     4. Tagdíjból származó bevétel 210   143
13.     5. Egyéb bevétel 81   60
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK -   -
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) -   -
16.     1. Pénzügyileg rendezett bevételek -   -
17.     2. Péznbevételt nem jelentő bevételek -   -
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 651   1618
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) -   -
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 815   1568
21.     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 815   1568
22.         Ebből: továbbutalt támogatás -   -
23.     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások -   -
24.     3. Ráfordítást jelentő elszámolások -   -
25.     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások -   -
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) -   -
27.     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások -   -
28.     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások -   -
29.     3. Ráfordítást jelentő elszámolások -   -
30.     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások -   -
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) -164   50
32.     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) -164   50
33.     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) -   -
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) -   -
35.     1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) -   -
36.     2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) -   -
37. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2) -   -
38. J. Fizetendő társasági adó -   -
39. K. Tárgyévi eredmény -164   50
40.     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -164   50
41.     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) -   -
Tájékoztató adatok
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások  
43.     1. Bérköltség  
44.       Ebből: - megbízási díjak  
45.                   - tiszteletdíjak  
46.     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  
47.     3. Bérjárulékok  
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 1440
49. C. Értékcsökkenési leírás 128
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások  
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 308

VisszaVissza a Főlaphoz