Összefoglalás - beszámoló 2000-ről
    (Kovács Attila)

Feltárások

     Tavaly, 1999-ben, a többszöri próbálkozás ellenére is csak egyszer sikerült merülni a Szepesi-barlang Keleti-ágának szifontavában. A feltárást és térképezést is tervező merüléssorozat 2000. január 15-re kitűzött következő akciója sajnos ismét elmaradt a kulcsember - Tomesz László búvár - családi problémái miatt.

     Kiss János kezdeményezésére kutatási engedélyt kértünk a Forrás-völgy egyik víznyelőjére. A nyelési pont a Büdöspest-zsomboly alatti völgyszakasz felső részén található, amelyben a patak általában teljes egészében el is nyelődik. A jelentős eredményt nem hozó, mindössze néhány bontási akció során a munkát a befolyó víz tette kellemetlenné és az omladékony patakhordalék veszélyessé.

     A Magas-kői Egyenes-barlang feltárását követően Galán Mihály a környező sziklafalak tövében további üregek átvizsgálását kezdte meg, de néhány órás bontás után valamennyi befulladt vagy szálkőben elszűkült.

     Várszegi Sándor további próbabontásokat végzett Kis-fennsíkon a Kovács-kő környékén és a Magos-kő alatti sziklás vonulatban. Munkájának eredménye számos kisebb üreg feltárása, amelyek nagyobb létszámú bontó-brigádokkal jelentősebb barlangokká léphetnének elő. A Kovács-kő kőfülkéjének régészeti jelentősége is nagy. A tervezett kutatási kérelmeket végül egyik objektumra sem adtuk be (Kristálykapus-barlang, Rókavári-barlang, Kovács-kő fülkéje).

     Az Iker-tebri-barlang újrafeltárásához az év egyetlen dokumentált bontása nem volt elegendő.

     Kiss János októberben a Kecske-lyuk nyelője közelében, a barlanghoz közelebbi idős víznyelőtöbör DK-i sziklás oldalában feltárt egy 10 méter mélységű barlangot. A barlang helyzete, mérete és formakincse alapján a Kecske-lyuk korábbi víznyelője lehetett. Az eddigi felmérés szerint elvileg össze kellett volna lyukadni a Kecske-lyuk végpontjával, ehelyett azonban az új barlang szálkőben elszűkült. A feltárás még indokoltabbá teszi az ismert időszakosan aktív nyelési pont, az új (Kecske-lyuk III.-nak elnevezett) feltárás és a Kecske-lyuk bejáratának felszíni összemérését.

Barlangvédelem

     Valószínűleg augusztus folyamán (a pontos dátumot nem ismerjük) feltörték a Jáspis-barlangot. Emiatt hosszabb ideig nyitva állt a barlang. A nyomozásnál sajnos sem a BNP taktikája, sem a feltárók igyekezete nem vezetett eredményre, a tetteseknek nem sikerült a nyomára akadnunk. A BNP megbízásából Bátori Károly szeptemberben ismét lezárta a bejáratot.

     A Nagykőmázsa-oldali-zsomboly (Danó-lyuk) térképezését és állapotértékelését követően került sor a bejárati akna alatti törmelékben az alsó terembe vezető átjáró járatbiztosítására, melyet a BNP megbízásából, Bátori Károly vezetésével az egyesület tagjai végeztek.

     Immár rendszeressé vált a vízellátásban jelentős szerepű barlangok és a karsztvíz tisztaságát legjobban veszélyeztető víznyelők év végi felmérése, takarítása, megbízásos munka keretében, azonban a Láner-Szepesi-barlangrendszerből a szemét (műanyag cső, műa.palackok, vödrök, kamionponyva, drótkötél) kihordása elmaradt.

Dokumentációs munkák

     Az egyesület 50 éves évfordulójára tervezett kiadvány előkészítő munkálataiként Kovács Attila hozzáfogott néhány, évtizedekkel korábban született - csak papíron létező - kiadvány elektronikus feldolgozásához. E munkában, amelyben először az Iker-tebri-, a Savósi-hasadék- és a Vártetői-barlang leírása került sorra, valamint a 25. éves évfordulóra kiadott "A Zsombolyosoktól a Marcel Loubens csoportig" című könyv és jónéhány régebbi Évkönyv szerepel, Ónodi László a képek, ábrák és térképek digitalizálásával, Scheffer János gépeléssel, Kovács Gergely és Kovács Zsolt pedig a gépelt szövegek beolvasásával és feldolgozásával vett részt. Az említett anyagok azóta honlapunkon (http://www.mlbe.hu/) olvashatók, bárki számára hozzáférhetők.

     Februárban kezdtük el a Nagykőmázsa-oldali-zsomboly (Danó-lyuk) térképezését, komplex állapotfelmérését. A munka alapja a BNP-től kapott megbízási szerződés volt, melynek (és az év folyamán kapott további megbízások) ellentmondásos, értelmetlen és az Egyesület számára egyértelműen hátrányos uniformizált szövegezésén minden igyekezetünk ellenére sem sikerült változtatni. A BNP jogi képviselőjének merev és tárgyalásképtelen álláspontján és végső érvén: "ezt kaptuk a Minisztériumtól és ha nem tetszik, odaadjuk a munkát másnak" nem sikerült áttörni, így a jelentős mennyiségű és minőségű szakmai munkát gyakorlatilag fillérekért, minden jogunkról lemondva kellett elvégeznünk.

     Az év során további állapotfelméréseket is végeztünk a Balekina-, az Anna-mésztufa- és a Létrási-Vizes-barlangban.

     Folytattuk - bár csak néhány mérő, rajzoló túra erejéig - a Létrási-Vizes- és a Szepesi-barlang térképezési munkálatait.

     Rakaczki István, a Természetjáró Egyesületek Szövetsége elnöke szerkesztésében új Bükk útikalauz kiadását tervezi a Bíbor Kiadó. A barlangos fejezet megírására dr. Lénárt Lászlót kérték fel, a barlangos (és néhány egyéb témájú) képek Kovács Attila fotóiból lesznek válogatva. Márciusban az írásos anyag elkészült, a fotókat is megkapták, de a tavaszi megjelenés elmaradt ... sőt a nyári is, sőt egyáltalán a megjelenés is elmaradt. Talán jövőre.

Csoportélet

     Az összesen 148 leadott Kutatási Jelentés alapján a 83 nyilvántartott tag közül 51 járt barlangban 2000-ben, 1913 órát töltve a föld alatt. Ebből 833 óra (44 %) volt "csak bejárás". A barlangi aktivitást mérő szokásos pontozási rendszerünk szerinti első 10 helyezett a következő:

Bátori Károly 420 pont
Gergely Péter408
Burdiga Zsolt324
Kovács Zsolt148
Galán Mihály137
Scheffer János, Suga Norbert136
Kovács Mátyás135
Azari Szabolcs125
Veres Imre116
Kovács Attila107

     Megjegyzésként ide kívánkozik, hogy a barlangi leszállások száma alapján kialakított sorrend szerinti táblázatban nagyjából ugyanezek a nevek szerepelnek, holtverseny miatt kiegészülve a következőkkel: Ónodi László, Veres Imre, Geller Tibor, Kiss László, Sipos Máté, File Ferenc, Ferenczy Gergely és Vadász István. Azonban ezen felül is ki kell emelni Várszegi Sándort, akinek évi 86 leszállásos első helyezését meg sem közelíti a második helyezett Bátori Károly, 21 leszállással.

     Leglátogatottabb barlangjaink a túrák száma sorrendjében:

Vizes 54
Szepesi18
Láner14
Fekete6
Speizi5

     A február 25-én megtartott tisztújító Közgyűlésnek komoly gondot jelentett az elnök személyének megválasztása, mert bár jelölt akadt, de olyat, aki el is vállalta volna ezt a tisztséget, csak nehezen sikerült találni. Végül megválasztotta a baleseti sérüléséből lábadozó, csak lélekben jelen levő Botos Zsoltot, aki (telefonon) ideiglenesen 1 évre elvállalta az egyesület elnöki tisztjét. Alelnöknek Bátori Károlyt, titkárnak Suga Norbertet, ellenőrző bizottság elnökének File Ferencet, tagjainak Oláh Sándort és Ónodi Lászlót választották meg a jelenlevők. Az összevont gazdasági vezető/pénztáros feladatát Ducsai Gergely vállalta el, a könyvelést pedig (a jelenleg nem tag, "csak" szimpatizáns) Burdiga Ottó fogja végezni.

     Várszegi Sándor, aki a csoportunk alapító tagja volt, a Bányász csoport 1960-as megalakulásától kezdve, eleinte vegyesen nálunk és ott, később - egészen a csoport 1987-es megszűnéséig - kizárólag a Bányászoknál tevékenykedett. A Bányászok vezető, meghatározó egyénisége volt. Ezen a közgyűlésen ismételten kérte tagfelvételét az egyesületbe. A közgyűlés tagsága, tekintettel korára és több mint 50 éves aktív feltáró tevékenységére, kérését tiszteletbeli tagsággal honorálta.

     Január végétől Bátori Károly vette át a vendégszoba rendelés/foglalás nyilvántartását. A kulcs hivatalosan a Miskolc-belvárosi TNS Zeneszalonban (Suga Norbert munkahelyén) vehető át ... vagy egyeztetés után bárhol.

     Balogh Anikó és Ducsai Gergely a nyár elejétől túravezetőként dolgozik a lillafüredi idegenforgalmi barlangokban. Sajnos a barlangi óráik nyilvántartását nem sikerült megoldaniuk, ami a radon okozta sugárterhelés megállapítását segíthette volna elő.

     A Budapesten megtartott, a Pál-völgyi-barlang új részeinek bemutatására épülő Barlangnap az idén az MLBE részvétele nélkül zajlott le. Hegedűs Norbert is csak "véletlenül" tévedt be a Francia-bányában megtartott találkozóra.

     Augusztusban végleg eltűnt a "Béla" a Létrási Kutatóházból. A vaskályhák sokadik generációjának utolsó tagját is felváltotta az a kandalló-kályha, amit "A Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány maradék vagyonából vásároltunk 135.000,-Ft-ért. Bár az eltérő cső és egyéb méretei miatt beépítése nem ment egyszerűen, de a ház közönsége által azóta csak TV-nek becézett hatalmas üvegajtajú alkotmány hamar népszerű lett. Használatával lényegesen kevesebb fával sokkal egyenletesebb és kellemesebb meleg "varázsolható" a házba.

     Decemberben a meglehetősen elhasználódott ágyakat is felújíttattuk a Kutatóházban. Ennek költségeit (60.000,-Ft) is "A Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány állta.

     A '98-ban a Kutatóház mellé épített, és a ritka ürítés miatt dugig telítődött szeméttároló lebontása a BNP határozott kérése ellenére elmaradt. Kétségtelen, hogy a tároló elhelyezése és kivitele nem felel meg minden higiéniai és természetvédelmi követelménynek, de tájba illő külleme és állatokat távol tartó megoldása tette lehetővé az utóbbi néhány évben a ház körüli állandó szemét elkerülését. A jövőben igyekszünk mindkét fél (a házgondnok MLBE és a tulajdonos BNP) érdekeit is figyelembe vevő megoldást megvalósítani.

     Időnként a vendégszoba lakói is gondoskodnak arról, hogy ne unatkozzunk. Április vége felé egy kissé zavaros szobafoglalást követően, a hideg éjszakában vacogó vendégeket kénytelenek voltunk az Egyesület helyiségében elhelyezni, az ajtó-zár-lakatok-kulcsok körüli "összeférhetetlenségi" problémák miatt. Vendégeink ezt azzal "hálálták meg", hogy sáros cipővel rohangáltak az ágyakon, fizetés nélkül megléptek és ellopták a Dart-táblánkat. Szerencsére nyomukra akadtunk, és mindent töredelmesen bevallottak, kifizettek, visszaadtak.
     A vezetőség döntése értelmében a jövőben részletes vendégnyilvántartást kell vezetnünk a hasonló esetek elkerülése érdekében.

     A házgondnoki poszt megürülése után Csorba János jelentkezett gondnoknak, azonban végül a polgári szolgálatos Bodolai Mártont választotta a vezetőség erre a feladatra.

     Az idén a július 29. és augusztus 12. között megtartott Nyári Kutatótábor sem dolgozott túl nagy intenzitással, az 1993. óta folyamatosan megrendezett Természetismereti gyermektábor viszont egyáltalán nem lett megtartva.
     A Nyári tábor évek óta elmaradhatatlan záróeseménye, a tábortűznél szokásos Láner Kupa szavazás az idén elmaradt, sőt, a szokásos zárótábortűz is elmaradt, a nyári külföldi túrákról tartott diavetítés elhúzódása miatt. Ennek kapcsán a Maxi Kupa hivatalos átadása is elmaradt, bár maga a Kupa az idén megújult - Botos Zsolt és Ónodi László felajánlása révén új kupát vihetett (volna) haza a első helyezett. A második alkalommal megrendezett verseny a tavalyihoz hasonló sikerrel zajlott. A győztes az Ónodi László - Ferenczy Gergely páros lett 21' 34" idővel, de Juhász Bélának is sikerült egy másodpercet lefaragnia a tavalyi eredményéből: az idén 14' 33"(!) időt futott.

     A júniusban (a Miskolci Est-ben) megjelent hirdetés szerinti "Extrém Sport Tábor", amely egyebek mellett sziklamászást és barlangászatot is ígért az "MLBE munkatársai" vezetésével, a valóságban NEM a mi akciónk.

     Az Egyesület által rendezett alapfokú barlangász tanfolyamon Szőnyi András Viktor, Hock Gábor, Scheffer János, Gergely Péter, Sipos Máté, Prieszol Eszter, Guzi István, Kiss Gábor, Gedeon Péter és Sűrű Péter tett sikeres vizsgát. (A vizsgaeredmények itt láthatók.)

     Az MKBT februártól októberig tartó Kutatás- és túravezetői tanfolyamára eredetileg négyen jelentkeztek az egyesületünkből, azonban végül csak Bátori Károly és Kovács Zsolt bírta idővel, pénzzel és energiával, májusban sikeres vizsgát téve túravezetésből, majd novemberben kutatásvezetésből. A tanfolyam hallgatóinak és oktatóinak egyaránt megterhelő, hosszan elnyúló tanfolyam vizsgamunkájaként a Nagymedve-barlang és a Danó-lyuk feldolgozását választották tagjaink. Mindkettőt közöljük.

     Április 29. és május 1. között a lengyelországi (zagani) Bobry barlangászklub tagjai látogattak el Létrás-tetőre, papot is hozva magukkal, hogy gyászmisét tartsanak Maxi emlékére.
     Május 21. és 25. között mi látogattunk el hozzájuk, hogy megismerjük kutatási területüket, barlangjaikat és házukat Wojcieszówban, valamint részt vegyünk az ott megrendezett országos barlangász ügyességi versenyükön. A versenyen elinduló Ferenczy Gergely 5. helyezése is figyelemre méltó az "idegen pályán", Bátori Károly azonban "tarolt": fölényes első helyével alig hagyott valami megnyerni való díjat a hazaiaknak.

     Április 11-én Kovács Attila a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Diáknapján tartott barlangos témájú diavetítést.

     Április 15-én nagysikerű Nyílt Napot tartottunk Létrás-tetőn. A sikerhez nagyban hozzásegített, hogy az esemény a Föld Napja 2000. rendezvénysorozat részeként szerepelt, a korábbiaknál jóval nagyobb nyilvánosságot kapva így. A miskolci környezet- és természetvédő civil szervezetek által szervezett rendezvénysorozat "Minden nap Föld Napja!" jelszóval és számos programmal várta Miskolc (és környéke) lakosságát.
     A Létrás-tetőn rendezett barlangtúrát április 13-án megelőzte egy diavetítés a Technika Házában, nagy létszámú nézők előtt.

     Egy korábbi diavetítést folytatásaként május 24-én Kovács Attila az Alsózsolcai Általános Iskola hatodik osztályos diákjainak vezetett barlangos túrát a Déli-Bükkben. Az útvonal Rejtek, Köves-várad, Balla-völgy, Csúnya-völgy, Rejtek volt.

     Az idén tagjaink több külföldi túrán vettek részt. A már említett lengyelországi útra Bátori Károly, Ferenczy Gergely, Kovács Attila és Vadász István ment el. Ozsvári Fruzsina és Veres Imre a Garda-tónál, Riskó Ágnes és File Ferenc Törökországban, Vadász István és Kovács Attila Szlovákiában, Geller Tibor, Ozsvári Fruzsina, Örkényi Levente és Veres Imre Horvátországban (Mamet-szakadék), 12-en pedig az Alpokban (Grossglockner, Mont Blanc) jártak. Ez utóbbi három útról az Évkönyvben részletesen is beszámolunk. A Mont Blanc túra után, már itthon, két résztvevővel (Ducsai Gergely, Kovács Mátyás) riportfilm is készült.

In memoriam Sebi

Barátom, ha kérded, hol vagyok?
Elmentem a zúgó fenyvesekkel
A büszke tölgyek és szürke bükkfák közé
S egy őszi estén köddé váltam ott!

Barátom, ha kérded, hol vagyok?
Elmentem a Hold sugarán
Egy nyári éjszakán, s a ragyogó fényben
Szellemem csillaggá változott.

Barátom, ha kérded, hol vagyok?
Elmentem a szellővel a rétek fölött
S hegyek, erdők között szállva, egy haragos
Nyári napon, lelkem viharrá változott.

Barátom, ha kérded, hol vagyok?
Elmentem a csobogó patakkal
A hideg sziklák között sötétben, lámpa nélkül,
S testem végül barlanggá változott.

Barátom, ha jársz a réten s letépsz egy szál virágot
Vagy megfogsz a barlangban egy követ,
Ülsz a tábortűznél bor mellett dalokat fújva,
Gondolj rám néha, mert én is veled vagyok!

dr. Gyurkó Péter
2001. január 6.

     Hazai túráink közül említésre méltó a 13 fős február 19-i István-lápai túra, amelyet elsősorban a barlangban még nem járt fiatalabb korosztálynak szerveztünk. Az április 12-i Béke-barlang túra hasonló célból zajlott 20 résztvevővel. Ugyancsak említésre "méltó" a hasonlóan jelentős - csak negatív előjelű - eredménnyel végződött az Almási/Vecsem túra, amelyen végül SENKI nem vett részt.
     Az utóbbi évek tendenciájának megfelelően továbbra is számos nem-barlangos rendezvényt szerveznek tagjaink, mint a már hagyományosnak tekinthető novemberi zenés/táncos eseményt a Nyír-bérci vadászházban, vagy az áprilisi Bodrog-ártéri vízitúrát.

     November 20-án meghalt Sebestyén István alias Sebi, aki bár csak néhány évig volt aktív barlangász a Bükkben a '70-es években, kitörölhetetlenül beírta nevét a barlangász-történelembe azzal, hogy ő a szerezte a Barlangász Himnuszt. A ma már az egész barlangász-társadalom által ismert dal az általunk kiírt barlangász dalpályázat győztes dala volt 1973-ban. Kottája és szövege néhány jelentősebb évforduló kiadványában megjelent már pár alkalommal, most azonban - hála a számítástechnika és az Internet rohamos fejlődésének és a szerzőtől kapott amatőr-hangfelvételnek - az Egyesület honlapján meg is hallgatható.

     Az év során több versenyen is részt vettünk. A május 27-i "Kinizsi 100", amin Suga Norbert Montvai Zsolt és Veres Imre indult el, nem barlangos verseny, (bár 100 kilométeres, de) "csak" gyalogtúra volt, a Borsodi Sörgyár hagyományos éjszakai futóversenyén pedig hagyományosan "csak" rendezők voltunk. A Lakatos Kupa barlangos versenyén azonban már versenyzőként indult a végül 12. helyezést elért Suga Norbert, Geller Tibor, Gergely Péter összetételű társaság, a Hágó Kupán pedig a Böszörményi Péter sérülése után visszatérő és a hátralévő szakaszt teljesítő Burdiga Zsolt, Veres Imre összetételű csonka-csapat "Fair play" díjat kapott, amit egy üveg Unicum "testesített meg".

     Októberben Ducsai Gergely Sopronba ment dolgozni, emiatt gazdasági vezetői és pénztárosi tisztségét Böszörményi Péter vette át.

     A decemberben vadászat közben Kis-kút-lápán talált emberi csontok, amelyek a szakértő szerint kb. 10 éve meghalt fiatal férfi csontjai, felvetették a lehetőségét, hogy fény derüljön az 1996-ban eltűnt, akkor nagy erőkkel (általunk is) keresett Encs Péter ügyére. A pár nap múlva kivezényelt kb. 70 rendőr-iskolás több csontot is talált a környéken, jellemző dolgot azonban (ruhadarab, csővázas hátizsák) nem. A további csontok szakértői vizsgálatának eredményéről azóta sincs információnk.