Barlangjáró természetismereti gyermektábor

Bükk-hegység, Létrás-tető

A részletes tervezett program

Sokadik alkalommal rendezzük meg a bükki Létrás-tetőn, július első két hetében, azt a természetismereti gyerektábort, mellyel mindannyiszor a természetjáráson alapuló természetismeretet tűzzük ki célként, bár a másodlagos eredmények is fontosak számunkra: év közbeni természetvédelmi pályázatok születnek, utánpótlás nevelődik a barlangászat számára.

Az általános iskolás korosztályú résztvevők számára elsődlegesen a Bükk-hegység értékeit kívánjuk bemutatni. Egyesületünk profiljából adódóan elsősorban a föld alatti világot kívánjuk megismertetni, megszerettetni, hiszen ez a korosztály vagy félelemmel, vagy túlzott kalandvággyal keresi fel a barlangokat. Ehelyett szeretnénk elérni, hogy hatásunkra tudatosan, felkészülten és természetvédő magatartással közelítsenek a későbbiekben e földtani objektumok felé. A Bükk-hegységben ugyanis csaknem 1000 barlang található, melyek nagyobbik része lezáratlan, bárki által megtekinthető. Csakhogy megfelelő fizikai és pszichikai felkészültség, a speleotechnikai eszközök ismerete nélkül gyakoriak a balesetek, illetve az évezredek alatt kialakult képződményekben tett károkozások.

A védett területek értékeinek megismertetése, ökológiai szemléletformálás: a jelentősebb vízfolyások, források megismerése, a karszt jelentősége (élőhely, ivóvíz, barlangok), a fenntartható tájhasználat múltja és lehetőségei - esti előadások az ökológia témakörében. Érzelmi alapozás történik a városi szemlélet környezetérzékeny szemlélettel való felváltásához, környezetkímélő életmódra nevelés, aktív környezet- és természetvédelmi tevékenységre késztetés, igény kialakítása a szabadidő természetben való eltöltésére, új ismeretek nyújtása, közösség iránti igény felkeltése, közösségformálás.

Tervezett túraútvonalaink:

Bejárandó, illetve érintett barlangok:

A túrák hosszát és nehézségét fokozatosan építjük fel. Időjárástól függően a hét végére csaknem 100 kilométert teszünk meg. Rossz idő esetén is csak a túrák hosszát rövidítjük, de mindenképpen útrakelünk. A hét utolsó napjára egyértelművé válik, hogy kik és milyen nehézségű barlangtúrán vehetnek részt, komolyabb barlangokban is. A Létrási-Vizes-barlang látogatása ugyanis a táborozás csúcspontja. Ez a fokozottan védett, s lezárt barlang, csak túravezetővel látogatható. Csaknem 4 kilométer hosszú, labirintus jellegű járataiban számos helyen 5-10 méteres létrákon, vaspallókon lehet csak továbbjutni. Kötélbiztosítással és nagymértékű figyelemmel, még egyetlen balesetünk sem történt, ellenben életre szóló élményt szerzünk a táborozóknak.

Ugyancsak az utolsó nap szolgál arra, hogy a hét közben elsajátított ismereteket, melyeket a túrákon folyamatosan "adagolunk", játékos formában felelevenítsük, s kérdések alapján egy ügyességi játékokra és elméleti kérdésekre épülő versenyt rendezünk.

A gyerekek egyébként "kénytelenek" elsajátítani a táborozás alapjait: maguk verik fel a sátrakat, az ellátáshoz maguk hordják a vizet, a fát, megtanulnak úgy tisztálkodni, hogy ne károsítsák vele a környezetet. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, s komposzt toalettet használunk. Gyógynövényeket gyűjtünk, teát, salátát készítünk belőlük.

Ezekkel a tevékenységi formákkal, úgy véljük, hogy olyan sajátos fizikai és szellemi kalandban részesítjük a gyerekeket, melyeket a család, az iskola soha nem nyújthat.

Eddigi táborozásaink eredményei:

A tábor alapvető célja, hogy tudatosítsa a gyermekekben az alábbiakat:

Pedagógiai céljaink:

A táborba tapasztalataink szerint elsősorban miskolci gyermekek jelentkeznek majd. Egy részük negyedik, ötödik alkalommal csatlakozik a táborvezetőhöz, más részük egyáltalán nem tartózkodott hosszabb időt a szabad természetben. Ennek megfelelően meg akarjuk ismertetni a gyermekekkel a természetben való tartózkodás és tevékenység ideális szokásrendszerét, alapvetően elvárható magatartásszabályait. Elsősorban azzal a céllal, hogy ezek az elvárások beépüljenek tudatukba, s későbbi kapcsolatukban másképp viszonyuljanak a Nemzeti Park természeti értékeihez, elsősorban karsztjelenségeihez, azok védelméhez. Ezt tevékenységhez, és szerep illetve szituációs játékokhoz kötve kívánjuk megvalósítani.

A növény- és állatvilág megismerése folyamatos a túrák során, különböző játékos feladatok révén (kakadu, gyógynövényfelismerés, fokozottan védett növények), csukott szemmel, stb. A gyógynövények széles körét alkalmazzuk a tábori főzés során, melyben egyébként is aktív segítők a gyerekek. A nomád tábori viselkedés alapvető elvárásai beépülnek cselekedeteikbe. Ők hordják a vizet, a tűzrevaló fát, az egymás iránti felelősséget és a közös munka élményeit is megismerve.

További tevékenységek: